• Joëlle Kelderman

Onderzoek 'scherpe explosieven' in Veenendaal-Oost

VEENENDAAL De gemeente Veenendaal heeft bij het ministerie van Binnenlandse Zaken een zogeheten suppletieaanvraag gedaan voor een onderzoek naar niet gesprongen explosieven.

Gerard van Wijk

Het gaat om onderzoek op een viertal locaties, waarvoor in totaal 247.000 euro is aangevraagd, ofwel 70 procent van de daadwerkelijke kosten. Locaties waar bouw- en graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden en waar de 'grootste verwachtingswaarde' wordt verondersteld: in Veenendaal-Oost waar nog circa 2000 woningen worden gebouwd en bij Voorpoort, de spoorkruisingen tussen de Nieuweweg-Noord en de Klompersteeg, die ondergronds gaan. 

GEEN RISICO Het kan zijn dat door oorlogshandelingen in het oosten en noorden aan de gemeentegrens oorlogstuig in de bodem is achtergebleven. Voor zover het agrarische grond betreft hebben boeren in de achter liggende decennia vaak naar boven gekomen projectielen opgeruimd en dat gebeurde niet altijd met de daarvoor gewenste voorzorgsmaatregelen. ,,Er is in de loop van de jaren veel metaal uit de grond gekomen, maar vrijwel geen bommen of granaten. Eenmaal is in Veenendaal-Oost een projectiel bij werkzaamheden aangetroffen. Wij verwachten ook niet dat er nu wel iets wordt aangetroffen, maar we nemen uiteraard geen risico´s. Je kunt het niet verantwoorden wanneer er toch onverhoeds een ongeluk zou gebeuren", zegt wethouder Engbert Stroobosscher. 

BOMMEN In de bodem, met name in gebieden waar in de Tweede Wereldoorlog gevechtshandelingen plaatsvonden, bevinden zich nog vele niet gesprongen explosieven zoals munitie, granaten en bommen, aldus Bodac (bodemonderzoek explosieven). ,,Deze niet gesprongen explosieven worden vaak ontdekt tijdens bouw-, graaf- of baggerwerkzaamheden."

Een bodemonderzoek kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, door middel van handmatige, digitale of diepte detectie. ,,Explosievenonderzoek brengt de nodige gevaren met zich mee. Vaak zijn de niet gesprongen explosieven er onstabiel. Zo kunnen deze afgaan door trillingen maar ook zelfs door erosie."

VOORONDERZOEK Een historisch vooronderzoek is de eerste stap in een onderzoek naar explosieven. Eerst wordt bepaald in hoeverre het gebied betrokken is geweest bij oorlogshandelingen. Dat vooronderzoek zorgt in het algemeen voor verkleining van het opsporingsgebied. Verreweg het grootste deel (185.000 euro) van de bijna een kwart miljoen euro aangevraagde subsidie is bestemd voor explosievenonderzoek in Veenendaal-Oost.