• Pixabay

Onderzoek proef houtstookvrije wijken

VEENENDAAL De gemeente is in gesprek met de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een proef met houtstookvrije wijken. Dat zegt het college in antwoord op schriftelijke vragen van de ChristenUnie. In de door de provincie samengestelde uitvoeringsagenda gezonde lucht regio Utrecht wordt Veenendaal genoemd als partner bij een beoordelingsmethode voor overlast van houtrook.

In navolging van een advies van de Gezondheidsraad kan lokaal binnen proeven worden geëxperimenteerd met het inrichten van houtstookvrije wijken. ,,Hierbij kan worden aangesloten bij trajecten waarin de omslag wordt gemaakt van fossiele energiebronnen naar emissievrije duurzame oplossingen zoals die met behulp van zon, wind en aardwarmte. De provincie onderzoekt of het mogelijk is om samen met gemeenten trajecten te initiëren en aan te jagen. Indien mogelijk wordt ook de combinatie gemaakt met warmte-terug-win-installaties, omdat hier concrete problemen spelen in Veenendaal."

De gemeente is nog niet zo ver dat zij kan aangeven welke wijk of wijken zij in Veenendaal op het oog heeft en wanneer wordt begonnen met de proeven.