• Ted Walker

Onderzoek naar visstand in Veenendaal

VEENENDAAL De komende twee dagen wordt er onderzocht hoe het staat met de visstand, de hoeveelheid vissen, en het watermileu in de visvijvers in Veenendaal. Er worden voor het onderzoek vier vijvers onderzocht: de vijver aan de Otterlaan, de Vondellaan, Mina Krusemansingel (Stad-in-de-Stad) en bij verzorgingshuis de Meent. Hengelsportvereniging de Rietvoorn wil ook evalueren of de aangelegde 'vissenbossen' in de vijvers Otterlaan en Krusemansingel goed functioneren. Het onderzoek gebeurt op verzoek van HSV de Rietvoorn.

EERDER ONDERZOEK De Vissenbossen - een dubbele palenrij met daartussen snoeihout - zijn in 2016 aangelegd en voorjaar 2017 al eens onderzocht. Toen bleek dat de overgrote meerderheid van de jonge vis (70 procent) zich bij de Vissenbossen bevond. Bij het onderzoek wordt een groot deel van het water met netten afgevist, waarna de gevangen vis wordt onderzocht. Er wordt bijvoorbeeld gekeken welke vissoorten in het water voorkomen en of de vis in een goede conditie is. Het rapport moet onder andere een advies geven over of de visstand momenteel evenwichtig is opgebouwd.

Een visserijkundig onderzoek trekt altijd veel bekijks, want er komt vaak meer vis boven water dan je zou denken. En sportvissers zijn natuurlijk benieuwd of 'die gigant die altijd weet te ontsnappen' erbij zit. Het onderzoek start woensdag rond 09.00 uur bij de Otterlaan, rond de middag bij De Meent en op donderdag rond 09.00 uur bij de Vondellaan en rond de middag bij de Krusemansingel. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om te komen kijken bij de vijvers.

Het laatste grote onderzoek van de vijvers in Veenendaal dateert van 2003. Voor HSV de Rietvoorn is het interessant om de balans op te maken en op basis daarvan het beheer van de visstand verder vorm te geven. Het doel is om een stabiele en gezonde visstand op de Veense vijvers te handhaven waar de ongeveer 2.500 leden van HSV de Rietvoorn met plezier komen vissen.