• Lex van Lieshout

Partijen willen aanpak salafisme in Veenendaal

VEENENDAAL Het salafisme, althans de ophef over de informele Koranscholen, is in de gemeenteraad van Veenendaal ter sprake gekomen. Donderdagavond werd een motie van de VVD, Lokaal Veenendaal, ProVeenendaal en SGP ingediend waarin het college wordt opgeroepen alle middelen die de gemeente heeft in te zetten om bepaalde vormen van salafistisch onderwijs op niet-reguliere onderwijscentra te ontmoedigen dan wel niet te laten plaatsvinden.

Het werd deels een emotioneel debat dat in tijd zo ver uitliep dat er maandagavond verder over gesproken wordt.

In de motie wordt het college opgeroepen gesprekken te voeren met islamitische instellingen, moskeeën en stichtingen, in Veenendaal over deze vormen van onderwijs. Rechten en plichten uit de Grondwet moeten geborgd en omarmd worden. ,,Gebleken is dat onder andere in Veenendaal salafistisch onderwijs op islamitische niet-reguliere onderwijscentra wordt gegeven, waarbij opgeroepen wordt tot haat." Ook is geconstateerd dat in de bibliotheek islamitische lesboeken kunnen worden ingezien waarin uitlatingen worden gedaan die strijdig zijn met wat in de Grondwet verankerd is.