• Robin van Lonkhuijsen

Kwaliteitsbijdrage voor VVE-peuters stijgt in Veenendaal met 400 euro

VEENENDAAL De kwaliteitsbijdrage voor VVE-peuters (voor- en vroegschoolse educatie) gaat met 400 euro omhoog, van 850 naar 1250 euro. Het college van b. en w. heeft dit besloten omdat de instanties die VVE aanbieden niet uitkomen met het tot nu toe beschikbare budget. Een en ander leidt overigens niet tot overschrijding van het subsidieplafond.

Gerard van Wijk

,,De kostprijs is hoger dan wat de gemeente tot nu toe aanbiedt", zegt wethouder Marco Verloop. ,,Dan staat de borging van de kwaliteit onder druk. Soms heeft de peuteropvang te weinig medewerkers. Het gaat om de meest kwetsbare groep peuters die apart zijn geïndiceerd. De VVE is erop gericht dat kinderen, die op jonge leeftijd al een (taal)achterstand hebben of risico lopen, een stimulerend en taalrijk aanbod krijgen met het doel dat hun achterstand vermindert."

BASISNIVEAU Bij de nadere regels peuteropvang met en zonder VVE wordt overwogen dat alle kinderen ontwikkelrecht hebben, zodat alle kinderen op de basisschool kunnen starten op hetzelfde basisniveau. De criteria voor subsidiëring van peuteropvang voorzien in een aanbod gedurende minimaal vijf en maximaal acht uur per week en gedurende minimaal 40 en maximaal 48 weken per jaar.