• Archief BDU

Ondernemersfonds voor vier jaar verlengd

VEENENDAAL Na een evaluatie gaat de gemeente de komende vier jaar opnieuw reclamebelasting heffen ten behoeve van het Ondernemersfonds op de bedrijventerreinen. Wat er bij de gemeente binnenkomt, wordt weer geheel aan de ondernemers uitgekeerd. Daarmee worden gezamenlijke activiteiten gerealiseerd. Iedereen tevreden, blijkt uit de evaluatie.

Gerard van Wijk

Voor dit jaar gaat het om een bedrag van circa 350.000 euro. Het college stelt, dat voor een optimaal ondernemersklimaat gezamenlijke activiteiten door ondernemers van groot belang zijn. ,,Aantrekkelijke bedrijventerreinen zijn voor de gemeente van groot belang. Door de uitstekende samenwerking met de Stichting Ondernemersfonds Veenendaal kunnen we snel en efficiënt werken. We zijn het meestal snel eens over de koers”, zegt wethouder Dylan Lochtenberg.

BIZ Het Ondernemersfonds is tien jaar oud. Het werd op verzoek van de ondernemers opgericht en ging in eerste instantie om zowel activiteiten in de binnenstad als op de bedrijventerreinen. Het was mede bedoeld om te voorkomen dat ondernemers wel profiteren van de activiteiten, maar daar niet aan meebetalen. Dat worden de zogeheten freeriders genoemd. Door de invoering van de Bedrijven Investering Zone (BIZ) geldt de heffing van de reclamebelasting en de werking van het Ondernemersfonds niet meer voor de ondernemers in de binnenstad. ,,De beperkte financiële middelen vormden de hoofdreden van de overstap van reclamebelasting naar financiering via BIZ: eigenaren en overdekte winkelcentra betaalden niet mee aan de reclamebelasting.”

LEEGSTAND Sinds één jaar is het Ondernemersfonds derhalve alleen van toepassing voor de bedrijventerreinen. ,,Collectieve activiteiten verbeteren het vestigingsklimaat in Veenendaal. Zij zijn een wapen in de strijd tegen leegstand van bedrijfspanden. Hier hebben ondernemers en vastgoedeigenaren voordeel bij, maar het is ook goed voor inwoners. Daarmee gaat het belang van het Ondernemersfonds verder dan de direct betrokken ondernemers”, aldus het college. Het fonds is verknoopt met economische activiteiten zoals de programma´s ICT-Campus en Veenendaal energieneutraal 2035. Ondernemersorganisaties hebben ruim 60.000 zonnepanelen geplaatst.

GOED GEORGANISEERD In overgrote meerderheid zijn de ondernemers tevreden met de collectieve bestedingen van de reclamebelasting. Zo is bijvoorbeeld door deelname aan het Keurmerk Veilig Ondernemen een besparing op verzekeringspremies voor individuele bedrijven mogelijk en levert gezamenlijke inkoop ook voordelen op. Het bedrijfsleven in Veenendaal is volgens het college goed georganiseerd. ,,Met de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal met ruim 730 leden hebben we één van de grootste bedrijvenorganisaties in Nederland in huis. Ook de coöperatieve verenigingen op de bedrijventerreinen zorgen voor een goede vertegenwoordiging van ondernemers.”