• Aart Aalbers

Ondernemers sturen brandbrief over verbreding Rondweg-Oost

VEENENDAAL De ondernemers in Veenendaal hebben een brandbrief aan de gemeenteraad gestuurd. Zij verklaren volledig achter het advies van het college te staan voor wat betreft de verbreding van de Rondweg-Oost en roepen de raad op hetzelfde te doen.

Gerard van Wijk

,,Een weifelachtige of zelfs afwijzende reactie van de raad zal niet tot een oplossing leiden. In het uiterste geval kan het er zelfs toe leiden dat de provincie een adequate oplossing op de lange baan schuift. Voor ondernemers is dit een horrorscenario", schrijven de ondernemers.

ADVIES De raad vergadert deze maand over het advies dat gegeven wordt aan de provincie. Het college adviseert verbreding van de rondweg naar twee maal twee rijbanen, een verdiepte en ongelijkvloerse oplossing voor de Prins Clauslaan en aanpassing van de andere kruispunten. Dat is voor de klankbordgroep ondernemers Rondweg-Oost en Ondernemend Veenendaal, alsmede de Bedrijvenkring Veenendaal, de noodzakelijk geachte minimumvariant. ,,Een aanpassing van de snelheid op een deel van de Rondweg-Oost (naar 60 kilometer per uur) nemen we daarbij voor lief. Wij vinden het verstandig extra geld uit te trekken voor de leefbaarheid langs specifieke delen van de weg."

ECHT NOODZAKELIJK De ondernemers dringen aan op snelle en adequate oplossingen voor de knelpunten op de Rondweg-Oost. ,,Voor de bereikbaarheid van de bedrijven, de doorstroom van het verkeer en het vestigingsklimaat van Veenendaal is een snelle oplossing echt noodzakelijk." De kostenfactor gaat een belangrijke rol spelen bij de besluitvorming. De goedkoopste variant kost al 14 miljoen euro en dat nog zonder bijkomende kosten zoals onder meer geluidsschermen. De nu door het college voorgestelde variant zou door de deels verdiepte aanleg aanzienlijk meer kosten. De vraag is wie dat gaat betalen.

SIGNAAL René van Holsteijn van Ondernemend Veenendaal vindt het positief dat de gemeente twee miljoen euro wil bijdragen om de werkzaamheden aan de Rondweg-Oost te laten plaatsvinden. ,,Dat is een signaal aan de provincie, een signaal dat Veenendaal ook bereid is in de portemonnee te tasten om de problematiek op te lossen. Of de gehele raad zich wil conformeren aan het advies van het college is de vraag, maar wij hopen op een zo breed mogelijk gedragen advies richting provincie."

Omwonenden die geen verbreding van de weg willen, wijzen op het kostenaspect en vragen zich af waar het geld vandaan moet komen. De raad zal zich waarschijnlijk verdeeld opstellen. Er zijn partijen die zonder meer voor verbreding van de weg zijn en er zijn er die daar zonder meer tegenstander van zijn.

Lees meer over de hele discussie over de Rondweg-Oost in ons dossier.

Label:

Rondweg-Oost