• Aart Aalbers

Ondernemers actief met groenbeheer

VEENENDAAL Er komt in Veenendaal een proef voor het beheer van openbaar groen, waarbij naast ,,de partijen waarmee we al werken (IW4 en ACV) twee grote lokale hoveniers worden ingeschakeld."

Gerard van Wijk

Wethouder Frits Beckerman (foto) lijkt het een aantrekkelijke samenwerking omdat op deze manier ,,ook mensen uit onze kaartenbak kunnen worden meegenomen." Het college heeft ingestemd met de proef. De opdracht voor het resterende deel, het maaien van gazons, wordt in afwijking van het gemeentelijk beleid enkelvoudig onderhands gegund aan de Koninklijke Ginkel Groep en Van Dijk Groenvoorzieningen.

Al eerder, in een vorige raadsperiode, werd er vanuit de raad op aangedrongen lokale ondernemers in te schakelen bij het gunnen van werk, zeker in een periode waarin er economische tegenwind is. Wethouder Arianne Hollander wees er bij die gelegenheid al op dat aan het gunnen van werk beperkingen zitten. Boven een bepaald bedrag moet er een openbare (Europese) aanbesteding volgen. Voor diensten van decentrale overheden lag vorig jaar de grens bij 207.000 euro. Voor een bedrag van 60 miljard euro wordt landelijk jaarlijks aan (overheids)opdrachten uitbesteed. Behalve de prijs speelt ook de kwaliteit een rol bij het gunnen van werk.

De gemeente moet meer garantiebanen creëren en dat staat volgens Beckerman haaks op het aanbesteden. Het zijn mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. In totaal gaat het om 35 garantiebanen. Wanneer het lukt om mensen via deze constructies aan het werk te krijgen dan worden er ook minder kosten gemaakt. ,,We moeten het structureel op gaan pakken. Er is veel overlap en daar is efficiencywinst te behalen", aldus Beckerman. Ploegen gaan in twee wijken met één voorman aan de slag om te zorgen dat het beheer van het openbaar groen zo goed mogelijk onder handen wordt genomen. ,,Vier bedrijven, met één baas."

Volgens Beckerman is er op de werkvloer veel enthousiasme voor deze manier van werken. ,,We krijgen steeds minder geld van de raad voor het groenbeheer. Dat moeten we omzetten in werkzame uren en niet in overleg en management." Medio april is de aftrap bij IW4.