• Robin van Lonkhuijsen

Noodlokalen aan Kerkewijk tijdens verbouwing CLV

VEENENDAAL Een goed voorstel, zo noemde wethouder Marco Verloop het plan van het Christelijk Lyceum Veenendaal donderdagavond in de raadsvergadering. Het CLV wil noodlokalen plaatsen op het terrein van de school aan de Kerkewijk. Dit in combinatie met de locatie aan de Mispel. De wethouder denkt ,,dat het wel gaat lukken."

Aanvankelijk was er sprake van dat het CLV voor de duur van de verbouwing van de school drie locaties zou krijgen: aan de Kerkewijk, aan de Mispel en aan de Wageningselaan. De schoolleiding en de ouderraad vonden dat bezwaarlijk, ook uit een oogpunt van verkeersveiligheid. Eerder is de optie van noodlokalen aan de orde geweest, maar vanwege gebrek aan ruimte werd die optie niet verder onderzocht. ,,Het CLV heeft deze optie nu toch weer opgepakt vanwege de wens om te werken met één tijdelijke locatie. Deze optie gaat de gemeente samen met het CLV verder uitwerken en onderzoeken."

EXPERIMENT Er wordt volgens de wethouder bekeken of de plaatsing van noodlokalen past, ook als het gaat om brandveiligheid. Ook wordt er een experiment uitgevoerd met het verlenen van een omgevingsvergunning. ,,Hierbij gaan we procesmatig anders om met de vergunningverlening en dat geeft een goede vaart in het project."