• Wethouder Engbert Stroobosscher

    Max Tieland

Nominatie voor bewonerscommissie Franse Gat

VEENENDAAL De actieve bewonerscommissie Franse Gat heeft van de gemeente een nominatie ontvangen voor de Oog voor Veenendaal-prijs. Wethouder Engbert Stroobosscher reikte de nominatie uit. Ieder jaar kiest het college uit tien nominaties de uiteindelijke winnaar van de prijs. Die wordt uitgereikt aan inwoners die zich inzetten voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

De bewonerscommissie Franse Gat zorgt dat er altijd mensen aanwezig zijn in het wijkhuis tijdens de inloopspreekuren, zij zijn de ogen en oren in de buurt, zij organiseren acties rondom het thema veiligheid en zij organiseren activiteiten zoals kerstpakketten uitdelen, een kledingbeurs en het zomerfestival.

Het wijkhuis aan de W.C. Beeremansstraat 2 werd mei vorig jaar geopend door Trees van Haarst, directeur van Patrimonium woonservice, en toenmalig burgemeester Piet Zoon. ,,Het is een plek voor bewoners van de wijk voor ontmoeting, voor een kop koffie en een gesprek met het wijkteam en om informatie te krijgen over de gebiedsvisie voor de wijk." Voor het Franse Gat is een ingrijpende renovatie in voorbereiding. ,,Het plan is om de woningen, het groen, spelen, parkeren, gezondheidszorg, bodemkwaliteit en natuurwaarden te verbeteren en toekomstbestendig te maken", zegt Van Haarst.