• Archief BDUmedia

Nog geen slotakkoord aan 'Freule affaire'

VEENENDAAL ,,Freule-affaire nadert ontknoping", heette het augustus 2012. Bijna tien jaar nadat de toenmalige wethouder Arie de Graaf zijn functie neerlegde vanwege de verdwenen miljoenen bij de Stichting Freule Lauta van Aysma zou de finish juridisch in zicht komen. Inmiddels zijn we weer bijna vier jaar verder, maar de finish is nog steeds ver weg. Wel heeft oud-stichtingsvoorzitter Aart Ooms eind vorig jaar met de gemeente een schikking getroffen. Een deel van de opbrengst van zijn verkochte huis is naar de gemeente overgemaakt. Het college laat via een woordvoerder weten dat zij de situatie zoals die in de Freule-zaak is ontstaan betreurt. ,,De gemeente stelt alles in het werk om deze zaak tot een goed einde te brengen en de last neer te leggen bij diegenen die dit hebben veroorzaakt."

In 1981 sloot de stichting een lening af ten behoeve van de bouw van 73 ouderenappartementen aan de Kerkewijk. Deze lening diende in 2002 te worden afgelost. In 1999 heeft de stichting een nieuwe lening afgesloten om de eerste lening te kunnen aflossen. De gemeente had voor beide leningen een contra-garantie afgegeven, waarbij zij zich garant stelde voor alle uit de leningen voortvloeiende verplichtingen. Het stichtingsbestuur gebruikte het geld, hiertoe geadviseerd, om deel te nemen aan een dubieus beleggingsarrangement in Canada. De stichting heeft de miljoenen nooit meer terug gezien. Journalist Sameer van Alfen presenteerde onlangs het boek 'De Freule - het verhaal van de verdwenen miljoenen'. Volgens hem is de gemeente bij deze affaire 3,4 miljoen euro armer geworden en zouden zowel de ING als de gemeente geen openheid van zaken geven.

Dat de gemeente nog een aantal miljoenen te vorderen heeft lijkt wel duidelijk, maar volgens het college is het boek ,,een interpretatie van een betrokken journalist. In zaken als deze waar sprake is van lopende juridische processen onthouden wij ons verder van ieder commentaar. Wij willen daarmee voorkomen dat lopende processen gefrustreerd worden."