• Aart Aalbers

'Nog geen formeel standpunt over verbreding Rondweg-Oost'

VEENENDAAL Het college heeft nog geen formeel standpunt ingenomen over verbreding van de Rondweg-Oost. Dat zei wethouder Frits Beckerman donderdagavond in een door Lokaal Veenendaal aangevraagd interpellatiedebat.

Gerard van Wijk

Vanuit de raad werd gesteld dat er sprake is van een gebrekkige communicatie tussen de provincie, de gemeente en de bewoners. ,,Er is veel onrust." De wethouder werd verweten dat hij, met name in een interview met RTV Utrecht, er van uitgaat dat de weg wel verbreed zal moeten worden. De wethouder heeft het interview nog eens beluisterd en stelt dat hij een slag om de arm heeft genomen, hij heeft over 'misschien een verbreding' gesproken.

Lokaal Veenendaal vindt dat de wethouder de indruk heeft gewekt liever vandaag dan morgen te beginnen met de verbreding. ,,Laten we eerst naar de regionale belangen kijken, we spreken nu als raad pas concreet over de rondweg." De wethouder stelt dat hij de problemen op de rondweg heeft geschetst ,,als we niets doen." Volgens hem zijn de belangen groter dan alleen die van de bewoners ,,al zijn die voor mij ook belangrijk." Hem is deze week nog een alternatief voorstel van de klankbordgroep onder ogen gekomen over het aanpassen van de rotonde aan de Prins Clauslaan.

De discussie over het steeds drukker wordende verkeer op de rondweg moet volgens de wethouder niet worden versmald, het is niet alleen een lokaal probleem. Donderdag 9 juni wordt de raad nader geïnformeerd over alle, ook lopende, onderzoeken. ,,Het liefst in een openbare vergadering." Er moeten volgens Beckerman wel binnen vijf jaar maatregelen te worden genomen om een verkeersinfarct te voorkomen. Dat zijn in eerste instantie maatregelen die te maken hebben met het vervangen van rotondes door kruisingen. Verbreding van de weg is van later orde.

Label:

Rondweg-Oost