• Archief BDUmedia

Nog 1,4 miljoen bezuinigen op Wmo

VEENENDAAL 2015 is een overgangsjaar, volgend jaar komt er nieuw beleid voor wat betreft de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). ,,We moeten in Veenendaal nog eens 1,4 miljoen euro bezuinigen op de Wmo. Waar moet dat in vredesnaam vandaan komen", vraagt wethouder Marieke Overduin. De dertig toehoorders in buurthuis 't Turfke in de wijk 't Hoorntje kunnen daar al helemaal geen antwoord op geven. Zij zijn op de eerste van een drietal bijeenkomsten afgekomen die het Wmo-forum samen met Veens en de gemeente heeft georganiseerd.

Gerard van Wijk

De wethouder voegt er overigens aan toe dat de gemeente maatwerk wil blijven bieden en een vangnet wil zijn voor hen die dat echt nodig hebben. Het gaat bij de Wmo om compensatie aan inwoners om zelfredzaam te blijven en te kunnen meedoen in de samenleving. Maar uit de vragen en opmerkingen blijkt dat nogal wat mensen het spoor in de snel veranderende wereld van zorg en zelfredzaamheid kwijt zijn. De regelingen zijn ondanks alle informatie niet duidelijk, mede omdat die regelingen nogal eens veranderen. ,,Voor de een zal het meer een financiële val betekenen dan voor de ander."

DRIEHONDERD EURO Voor mensen met een laag inkomen moet dat vangnet voldoende zijn. Maar velen net boven het minimum kunnen er financieel behoorlijk op achteruit gaan. In de zaal van 't Turfke zit een mevrouw die per maand ineens 300 euro meer aan kosten voor zorg en ondersteuning moet betalen. Terwijl ze tot nu toe keurig een tientje in de maand overhield na alle betalingen. Een andere vrouw zorgt via een persoonsgebonden budget voor haar moeder. Dat mag binnenkort niet meer, het moet via de zorgverzekeraar worden geregeld. De vrouw is haar inkomen kwijt en de moeder haar vertrouwde hulp.

GESPREK ,,Jullie zeggen nooit eens: zo is het", zegt een man die veel vragen heeft, tegen de initiatiefnemers van de bijeenkomst. ,,Kom naar het Wmo-loket, dan kunnen we uw situatie doornemen", is de suggestie. De veranderingen met wat de schoonmaakondersteuning wordt genoemd komen er ook aan en zijn niet iedereen even helder. Mensen moeten na september met de zorgaanbieder in gesprek gaan en het kost hen tien euro per uur. Dat tikt maandelijks ook aardig aan.

GOEDKOPER Maar inmiddels heeft de verantwoordelijke staatssecretaris laten weten dat het ook voor vijf euro kan. De gemeentelijk functionaris laat er wel bij aantekenen dat het nog niet duidelijk is of de gemeente daarvoor gecompenseerd wordt. De veranderingen gaan zo snel dat het kennelijk niet alleen voor de mensen die afhankelijk zijn van de Wmo in veel gevallen abracadabra is wat er precies gaat gebeuren, maar dat het ook de professionals in het veld moeite kost de situatie van dag tot dag bij te houden.

TOL De wethouder stelt vast dat zij ,,de mooiste portefeuilles heeft, redelijk aan de zware kant." Voorzitter Cees van Hal van het Wmo-forum stelt vast dat de ,,participatiesamenleving zijn tol eist". Dat blijkt uit krantenartikelen, vandaag nog: meer ziekteverzuim bij mantelzorgers. Het buurthuis heeft deze avond drie bijeenkomsten, over participatie gesproken. Behalve deze over de Wmo is er een assertiviteitstraining met acht deelnemers en in de grote zaal klaverjassen en jokeren met ruim twintig liefhebbers.