• Joëlle Kelderman

Nieuwe voorzitter Cliëntenraad Werk en Inkomen

VEENENDAAL Het college van Veenendaal heeft Jolande van Zandbergen benoemd tot voorzitter van de regionale Cliëntenraad Werk en Inkomen. Zij volgt per 1 januari 2018 vertrekkend voorzitter Arie van der Staaij op.

De regionale Cliëntenraad Werk en Inkomen is een adviesorgaan van de colleges van de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan deze colleges op het terrein van Werk en Inkomen. De Cliëntenraad bestaat uit tien stemgerechtigde leden, een onafhankelijk voorzitter en een secretaris. Zes leden zijn individuele cliënten van de afdeling Economie en Werk, vier leden zijn vertegenwoordigers van belangenorganisaties.

OPVOLGER Per 1 januari 2018 stopt de termijn van de huidige voorzitter van de Cliëntenraad Arie van der Staaij. De afgelopen maanden is gezocht naar een geschikte opvolger. Het college van Veenendaal neemt in het kader van de verordening regionale cliëntenparticipatie Werk en Inkomen een besluit over de benoeming van een nieuwe voorzitter en het ontslag van leden van de Cliëntenraad Werk en Inkomen.

JUIST PROFIEL Wethouder Arianne Hollander, portefeuillehouder Werk en Inkomen is content met de benoeming. ,,Jolande van Zandbergen heeft het juiste profiel voor deze functie. Ze heeft een juridische achtergrond, voldoende bestuurlijke ervaring en kennis van het brede beleidsveld van het sociaal domein en het deelgebied Werk en Inkomen. Zij is op dit moment lid van de Cliëntenraad en is daarmee direct op vlieghoogte."

De benoeming geldt voor één zittingsperiode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor een nieuwe periode van vier jaar.