• Amstelveen heeft de laagste lokale lasten van gemeenten in de regio.

    René de Leeuw

Nieuwe uitvoerder minimaregelingen Veenendaal bekend

VEENENDAAL Internexxt uit Breukelen gaat voor de gemeente Veenendaal de minimaregelingen uitvoeren. Dit bedrijf, dat voor meer gemeenten deze regelingen uitvoert, neemt alle werkzaamheden over van AMCNexxt. Dat bedrijf ging in september onverwacht failliet. Voor mensen die van deze regelingen gebruik maken, verandert er niets bij het aanvragen of de uitbetaling. De continuïteit is gewaarborgd. De gemeente Veenendaal verzorgt deze regelingen ook voor inwoners van de gemeenten Rhenen en Renswoude.

Minimaregelingen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Het gaat bijvoorbeeld om vergoeding van het klanttarief schoonmaakondersteuning, teruggave van kosten voor sport en school of een tegemoetkoming voor iemand die chronisch ziek of gehandicapt is.

Wethouder Dylan Lochtenberg: ,,Ik ben blij dat er op zo'n korte termijn een goede oplossing is gevonden. Er is binnen de gemeente heel hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. We hebben er op ingezet dat onze inwoners zo min mogelijk hinder ondervinden van de ontstane situatie. Het enige dat nu is veranderd zijn de contactgegevens."

De inwoners van de drie betrokken gemeenten die van deze regelingen gebruik maken worden via een brief op de hoogte gesteld.

Aanvragen van de minimaregelingen en het indienen van declaraties blijft verlopen via de websites www.veenendaal.nl/minimaregelingen en www.veenendaal.nl/kindpakket.