• Alert CrossMedia

Nieuwe steekproef over koopzondag

VEENENDAAL Het begon met een valse start, het onderzoek over hoe de koopzondagen de Veenendalers, de ondernemers en het winkelpersoneel is bevallen. Begin april werden tienduizend inwoners per brief uitgenodigd om online een enquête in te vullen over de koopzondag, zoals inmiddels genoegzaam bekend een heet hangijzer in de lokale samenleving. Maar alras  bleek dat deze enquête meerdere keren kon worden ingevuld en zo zou geen goed beeld worden verkregen van de werkelijke standpunten.

Gerard van Wijk

Zo ontstond volgens het college ,,in de beeldvorming een beeld van een onderzoek dat niet valide is." De enquête werd stopgezet, de uiteindelijke onderzoeksopdracht werd aangepast. Voor het vervolg van het onderzoek is nu een nieuw begin gemaakt voor de zogeheten draagvlakmeting onder de inwoners van Veenendaal. ,,Dit betekent dat er niets wordt gedaan met de respons zoals die begin april op deze enquête is gerealiseerd."

STEEKPROEF Onder de bevolking wordt een nieuwe aselecte steekproef van tienduizend inwoners uit de basisregistratie personen genomen. Iedereen die wordt uitgenodigd voor deelname krijgt een unieke ID/wachtwoord combinatie. ,,Hiermee wordt voorkomen dat personen meerdere malen de enquête invullen. De in april gerealiseerde respons op de enquêtes bij ondernemers en werknemers worden in het onderzoek wel gebruikt`", aldus het college aan de raadscommissie.

VRAGEN De inwoners krijgen vragen over het geboortejaar, de samenstelling van het huishouden, hoe vaak zij in het afgelopen jaar ergens in Nederland op zondag een winkel hebben bezocht of boodschappen gedaan, wat de belangrijkste redenen zijn om niet op zondag te winkelen of boodschappen te doen (niets nodig op zondag, winkels zijn meestal niet open op zondag in Veenendaal, personnelijke redenen (geloofsovertuiging, principieel)) en wat redenen zouden kunnen zijn om wel eens op zondag te winkelen of boodschappen te doen.

Verder wordt gevraagd aan de mensen die kunnen deelnemen aan de enquête wat zij ervan vinden als winkels in Veenendaal de mogelijkheid hebben om op zondag open te gaan. Er kan worden ingevuld of er een voorkeur is voor zes koopzondagen per jaar, gekoppeld aan een evenement, zoals nu het geval is. Of enkele koopzondagen per jaar, in de zomermaanden en op feestdagen. Of een maandelijkse of wekelijkse koopzondag.

EFFECT Ook kan worden aangegeven wat het effect is van een openstelling van de winkels in Veenendaal op zondag op de beleving van die zondag, en in hoeverre het belangrijk wordt gevonden om de zondag als rustdag te behouden. Verder worden er vragen gesteld over de evenementen die tot nu toe moeten worden gecombineerd met de koopzondagen. Zijn evenementen noodzakelijk om koopzondagen tot een succes te maken, is een vraag. De gewenste openingstijden kunnen worden aangegeven: van 12.00 tot 17.00 uur (zoals nu) of andere tijden.

Komend najaar moet met de resultaten van de enquête in de hand meer helderheid worden verschaft over de wensen en verlangens van de Veenendalers voor wat betreft de koopzondag.

Label:

Koopzondag