• Aart Aalbers

Nieuwe start voor krap anderhalf jaar

VEENENDAAL Burgemeester Wouter Kolff kijkt terug op een ,,hectische en rumoerige periode." Eind oktober zegden vier wethouders het vertrouwen op in hun collega Frits Beckerman. Zij wilden niet zeggen wat de achtergrond was van dit besluit, waarna de raad liet blijken dat dit democratisch niet door de beugel kon. Waarna alle wethouders aftraden. De burgemeester vormde twee maanden in zijn eentje het gehele college. Sinds donderdag is er weer een college met wethouders. ,,Wat er is gebeurd, verdient geen schoonheidsprijs", aldus Kolff. Maar er is nu sprake van een ,,nieuwe start."

Gerard van Wijk

We staan vrijdagmiddag met een klein gezelschap midden in de raadszaal, op het tapijt met als motief de plattegrond van Veenendaal. Het vers aangetreden college geeft een perspresentatie. Samenwerken en vertrouwen zijn speerpunten. Dat heeft de ChristenUnie als nieuwe collegepartner ingebracht. Immers, daar was het op fout gegaan in de afgelopen jaren en Engbert Stroobosscher wilde, alvorens in de collegeboot te stappen, wel eens weten in hoeverre de komende krap anderhalf jaar tot de volgende raadsverkiezingen, op loyaliteit kan worden gerekend. ,,Het is net als in een huwelijk, je moet toch eerst eens aan elkaar snuffelen." Dat snuffelen is kennelijk bevallen.

BELANGRIJKE THEMA'S De portefeuilleverdeling laat weinig veranderingen zien. Dat is logisch, vinden de betrokkenen. Zij zijn ingewerkt in de materie en dan is het niet handig daar halverwege de rit iemand anders op te zetten. Stroobosscher krijgt meteen wat belangrijke thema's op zijn bord die komend jaar de aandacht vragen: winkelstad Veenendaal, detailhandelsvisie, parkeren, verkeer en vervoer, sport en openbare ruimte. Nu het economisch weer wat beter gaat moet het onderhoud op peil worden gebracht, vindt hij.

Uit de portefeuille van Beckerman zijn sport en stadsbeheer overgeheveld naar Stroobosscher, bedrijfsvoering en intergemeentelijke dienstverlening naar Marco Verloop (SGP), vastgoed eveneens naar Verloop en wijkgericht werken naar Arianne Hollander (VVD). Stroobosscher is tevens eerste loco-burgemeester.

AANDACHT De wethouders vertellen om beurten waar hun aandacht de komende tijd naar uit gaat. Nermina Kundic (D66) herinnert eraan dat de evaluatie van het afvalbeleid er aan komt. In het algemeen kan gezegd worden dat de nieuwe manier van afvalverwerking, waarbij alleen moet worden betaald voor restafval, een succes is. Marieke Overduin (CDA) geeft aan dat toenemende dementie van inwoners vraagt om beleid en maatregelen. ,,Wat betekent het voor buurt en wijk?" Hollander geeft aan dat het beter gaat op de woningmarkt en dat is met name ook te merken bij de ontwikkeling van Veenendaal-Oost. Na Buurtstede is het zuidelijk gesitueerde wijkdeel Veenderij aan de beurt. Er is veel belangstelling om in dit met veel water omgeven stadsdeel te gaan wonen. Stroobosscher mag dan de winkelstad onder zijn hoede hebben, de evaluatie van de koopzondag is bij Hollander ondergebracht. Zo zijn de kaarten handig geschud.

Op het zelfde moment begint in De Cultuurfabriek de afscheidsreceptie van Frits Beckerman.