• ICT-campus

Nieuwe stap in realisatie ICT-campus

VEENENDAAL Gemeente Veenendaal neemt samen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven het initiatief voor een ICT-campus. Met de ICT-campus wil de gemeente de groei en vernieuwing van de ICT-sector bevorderen. De samenwerking tussen bedrijven, overheid en onderwijs vormt het hart van de campus.

In Veenendaal en omstreken zijn veel ICT-bedrijven gevestigd. Zowel grote als kleine bedrijven vestigen zich in de regio. Ook zijn er in toenemende mate startups te vinden tussen de gevestigde bedrijven. ICT-campus gaat ICT-bedrijven in de regio verder helpen met samenwerking tussen scholen en bedrijven, ondersteuning van startende ondernemers en het koppelen van gevestigde ondernemers aan startups.

BRUISENDE SECTOR ,,De ICT is een bruisende sector in onze regio", zegt Marco Verloop, wethouder van de gemeente, namens ICT-campus. ,,De gemeente Veenendaal ziet de ICT-sector als een belangrijke poot van de lokale economie en werkgelegenheid. Daarom zet de gemeente in op meer samenwerking, kennisdeling en gezamenlijke profilering. We voorzien dat innovatie en kruisbestuiving tussen bedrijven hierdoor in een stroomversnelling komt." Op dit moment vinden er gesprekken plaats voor de inrichting van een bedrijfsgebouw waar de activiteiten plaats kunnen vinden.

ICT-campus verbindt ondernemers, experts en studenten van kennisinstellingen en de overheid rondom ICT. Met evenementen, een interactief platform en een scala aan verbindende activiteiten is ICT-campus een actieve en stimulerende speler in de regio. De sterke concentratie van ICT-bedrijven in de regio biedt veel mogelijkheden voor synergie. Door ondernemers aan elkaar te koppelen ontstaat een voedingsbodem voor innovatie. ICT-campus faciliteert startende ondernemers met alle randvoorwaarden die een jong bedrijf nodig heeft. ICT-campus zorgt zo voor een versnelling van de groei en vernieuwing van de ICT-sector in de Food Valley.