• Aart Aalbers

'Nieuwe rechtszaak in Freule-affaire' (update)

VEENENDAAL De gemeente Veenendaal is eind juli een nieuwe rechtszaak begonnen tegen een oud-adviseur van de Freule-stichting. Dat meldt Sameer van Alfen op zijn website. Van Alfen is financieel-economisch journalist en heeft zich de afgelopen jaren verdiept in de Freule-affaire. Hij schreef er onder meer een boek over.

Van Alfen heeft het nieuws bevestigd gekregen van de rechtbank in Den Haag. ,,In de nieuwe zaak stelt de gemeente Veenendaal de Haagse oud-adviseur Henk Keers aansprakelijk voor de miljoenenschade die in 2002 ontstond bij de Freule-stichting. De stichting verloor toen 9,4 miljoen dollar via een mislukte belegging in de VS. De gemeente, lees de belastingbetaler, draaide in eerste instantie op voor de schade'', schrijft Van Alfen. ,,Keers was destijds als adviseur nauw betrokken bij de transactie die het Freule-bestuur aanging met de Amerikaanse partij Planetary Investment.''

,,De gemeente was in 2014 al succesvol om zich als schuldeiser te voegen in het faillissement van de Hagenaar, dat in 2004 werd uitgesproken. Het faillissement is per september 2015 opgeheven'', laat de rechtbank Den Haag aan Van Alfen weten.

,,De gemeente en de Haagse adviseur hadden tot woensdag 7 september de tijd om schriftelijk te reageren op elkaars stukken. Volgens een woordvoerder van de rechtbank kan een eerste zitting nog maanden op zich laten wachten. De zaak vormt een zogeheten bodemprocedure, waarin wordt gekeken naar alle aspecten van de zaak.''

Van Alfen: ,,De zegsman laat overigens weten dat de gemeente en Keers afgelopen augustus ook al tegenover elkaar stonden tijdens een hoorzitting bij dezelfde rechtbank. Of er een verband is met de bodemprocedure wilde hij niet zeggen. 'Het was een besloten zitting. Over wat er daar besproken is, kan ik geen mededelingen doen', aldus de woordvoerder.''

REACTIE Wethouder Marco Verloop wil er geen commentaar opgeven. ,,Wij hebben ons als gemeente steeds op het standpunt gesteld dat zolang de zaak onder de rechter is, wij geen uitspraken doen. Daar wil ik mij ook nu graag aan houden." In een eerder stadium -de affaire loopt al ruim tien jaar- heeft hij wel laten weten dat de gemeente de financiële schade die de gemeente heeft geleden, door de borgstelling en de erop volgende rechtszaken, zoveel mogelijk te willen achterhalen op degenen die schuldig zouden zijn aan het verdwijnen van de miljoenen. Dat geldt zowel voor de toemalige bestuursleden als voor de adviseur van de stichting.