• Aart Aalbers

Nieuwe leden adviescommissie historische graven

VEENENDAAL Het college heeft nadere regels voor de beheersverordening gemeentelijke begraafplaats en rouwcentrum De Munnikenhof vastgesteld. Tevens is een drietal Veenendalers benoemd tot lid van de adviescommissie historische graven: Aart Aalbers, Kemp van Ginkel en John van den Heuvel. Zij zijn nog op zoek naar een tweetal dat de commissie completeert.

In een reglement adviescommissie geeft het college aan dat het gewenst is de samenleving te betrekken bij het behoud van historisch waardevolle graven. De commissie kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Het gaat hierbij niet om zaken die betrekking hebben op de dagelijkse bedrijfsvoering, begraafplaatsexploitatie, personeelsbeleid en zaken die bij wet zijn geregeld.

,,De leden zijn natuurlijke personen, zijnde vertegenwoordigers van organisaties, personen of belanghebbenden die worden geacht kennis te hebben van historisch waardevolle graven en zich inzetten voor het belang tot behoud van dit historisch erfgoed en overige zaken betreffende de begraafplaats." In elk geval vraagt het college jaarlijks advies over graven waarvan afstand is gedaan.