• Foto: Jolanda van Brenk

Nieuwe kans voor oplossing gemeentegrensprobleem (update)

VEENENDAAL Veenendaal en Rhenen gaan opnieuw naar de gemeentegrens kijken. Dat is de uitkomst van een,,constructief'' gesprek tussen burgemeesters Wouter Kolff (Veenendaal) en Hans van der Pas (Rhenen).

Beide burgemeesters erkennen dat er praktische bezwaren kleven aan de huidige gemeentegrens. Ze hebben daarom een aantal vervolg procesafspraken gemaakt, onderdeel daarvan is om bij beide colleges en gemeenteraden te onderzoeken hoe zij naar de situatie kijken.

Kort na zijn aantreden als burgemeester van Veenendaal in november 2012 sprak burgemeester Kolff met de toenmalige burgemeester Van Oostrum van Rhenen over het onderwerp. Tijdens dat gesprek hebben beide burgemeesters geconcludeerd dat er geen eenduidige visie is op de te verleggen grens en besloten dit dossier niet opnieuw te openen en voorlopig te laten rusten.

ONGENOEGEN De Veenendaalse Krant berichtte afgelopen zomer in verschillende artikelen over het ongenoegen van bewoners van het Veeneind, het zuidelijke deel van Petenbos. Aanleiding was ditmaal onder meer de aanleg van een glasvezelkabel voor inwoners van Veenendaal. Bewoners in dezelfde straten die hun voordeur in Rhenen hadden kwamen niet in aanmerking voor de kabel. Het Rembrandt College heeft een nevenvestiging in het Petenbos en omdat hun voordeur ook op Rhenens grondgebied staat ondervindt de school er een fors negatief financieel resultaat van. De PvdA in Veenendaal stelde er vragen over aan het college. Voor de burgemeester was een en ander aanleiding om opnieuw in gesprek te gaan met zijn collega van Rhenen.