• Foto: Aart Aalbers/BDU

Nieuwe impuls voor popcultuur in Veenendaal

VEENENDAAL Het college stemde afgelopen dinsdag in met het nieuwe plan voor de pop- en cultuuractiviteiten in Veenendaal 'Van popcultuur 1.0 naar popcultuur 2.0'. Het plan bevat een programmeringsvoorstel voor de periode 2016-2018. In september starten de eerste activiteiten op het gebied van pop en cultuur.

De deuren van het voormalig poppodium De Escape zijn al sinds december 2013 gesloten. Sinds februari dit jaar staat het pand te koop. Het college heeft in december besloten om een poppodium in te stellen voor de jaren 2016-2018. De raad heeft hier op jaarbasis € 90.000,- euro voor beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling om met verschillende locaties in het centrum te werken in plaats van een vast podia.

Wethouder Arianne Hollander van Cultuur is blij met het plan: ,,Het is een veelbelovend programma dat zich vooral richt op jongeren. Het bevat verschillende elementen zoals buitenactiviteiten, die aansluiten bij bestaande evenementen en festivals, talentpresentaties van bandjes, dj's, dichters en stand-up comedians, workshops, jamsessies en masterclasses. Het aanbod is dus heel divers en gebeurt op verschillende plekken in Veenendaal. Ik kijk uit naar de eerste activiteit na de zomer."

Het plan is een samenwerking van een initiatiefgroep met vertegenwoordigers van stichting ALive!, Muziekschool De Muzen, Org&Co en Creative Artschool Elevate. Zij hebben met ondersteuning van externe deskundige op het gebied van poppodia, Dick te Winkel, het programmeringsplan uitgewerkt. Volgens Dick te Winkel is het proces goed verlopen: ,,Ik heb gewerkt met enthousiaste mensen met hart voor pop en cultuur in Veenendaal. De ideeën heb ik op papier gebracht en samen zijn we tot het plan gekomen dat er nu ligt. Het is een ambitieus maar passend plan waarbij we een duurzame basis leggen voor popcultuur in Veenendaal."

De partijen geven samen met eventuele nieuwe partijen uitvoering aan het plan. De stichting ALive! is daarbij de juridisch rechtspersoon die de bestuurlijke verantwoordelijk draagt voor de activiteiten en besteding van de subsidie. Deze stichting heeft ervaring met het organiseren van evenementen zoals TOON! Veenendaal en Klassiek aan de Grift. De overall coördinatie en aanjaagfunctie komen te liggen bij een vast aanspreekpunt in de persoon van een projectleider.