• Raadsgriffie Veenendaal

'Nieuwe burgemeester langs profielschets beoordelen'

VEENENDAAL Wethouder Marco Verloop is woensdagochtend, vergezeld van de raadsgriffier, gemeentesecretaris en Tineke Bette als voorzitter van de vertrouwenscommissie uit de raad, op bezoek geweest bij de nieuwe burgemeester van Veenendaal. Gert-Jan Kats ontving het gezelschap bij hem thuis. Hij kreeg een bos bloemen en een pakket met streekproducten als welkomstgeschenk.

Gerard van Wijk

De reacties op de aanbeveling die de gemeenteraad heeft gedaan voor de benoeming van de nieuwe burgemeester zijn uiteenlopend. Van ´onbegrijpelijk´ tot ´laat de man nou eerst zien wat hij in huis heeft´. Sommige ondernemers (die anoniem willen blijven omdat ze ´de burgemeester weer tegenkomen, zo groot is Veenendaal ook niet´) begrijpen niet dat Veenendaal door de jaren heen veel geld is blijven steken in promotie en dan kiest voor een burgemeester die lid is van de SGP. ,,Je kunt die partij van veel verdenken, maar toch niet dat ze vernieuwend is en dat stond wel in de profielschets."

De gemeenteraad sprak niet unaniem haar voorkeur uit voor de nummer één op de aanbeveling: Gert-Jan Kats. Dat geeft al aan dat er verschillend over wordt gedacht. Wim Werkman, voorzitter van de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal, met een respectabel ledental van 702, wil het wat genuanceerder benaderen. ,,Een burgemeester staat boven de partijen en als het goed gaat mag je de politieke kleur niet zien. De profielschets, waar wij ook aan hebben bijgedragen, beviel mij. Een ondernemend type, verbindend. Wel hadden wij een voorkeur voor een vrouw, bij gebleken gelijke geschiktheid. De nieuwe burgemeester heeft in het bedrijfsleven gewerkt, bij ING, en dat vinden wij een pre. Er waren kandidaten genoeg (16) en dan nemen wij aan dat de vertrouwenscommissie de goede kandidaten eruit heeft gehaald. Hij is niet oud en niet jong en ja, hij is van de SGP. Dat moet wellicht niet zo worden benadrukt, de vraag is of dat belangrijk is. Ik schort mijn oordeel even op, wij zullen de man langs de profielschets beoordelen."

Fractievoorzitter Hans van de Braak (PvdA) benadrukt nog eens, evenals andere fractievoorzitters, dat hij wat de procedure en de inhoud betreft, niet uit de vertrouwenscommissie openbaar mag maken. Alle fractievoorzitters maakten deel uit van de vertrouwenscommissie. ,,In het algemeen is bekend dat de uitstraling van Veenendaal buiten de gemeentegrens er een is van een behoudende gemeente, een deel van de biblibelt. Dat bevestig je op deze manier met deze aanbeveling. Modern en fris moest de nieuwe man of vrouw zijn, iedereen moet zelf maar concluderen of dat met deze aanbeveling is gelukt."

,,Het besluit van de raadsmeerderheid moeten we accepteren en respecteren", laat fractievoorzitter Kees Lochtenberg (Lokaal Veenendaal) weten. ,,Maar ik ben het op principiële gronden oneens met SGP-standpunten en de vraag is hoe de nieuwe burgemeester daar mee om gaat. Wij vinden het ook jammer dat het geen vrouw is geworden, daar had Veenendaal nu eens echt mee kunnen scoren." Lochtenberg heeft voorkeur voor een gekozen burgemeester, met bevoegdheden.

,,Je bent geen SGP-burgemeester, maar burgemeester van Veenendaal", zegt fractievoorzitter Dick Both (SGP). ,,En in de meeste gevallen heeft de burgemeester een verbinding aan een politieke stroming. Dat zou geen issue moeten zijn. Wij hebben lang burgemeesters van CDA-huize gehad, recent een van de VVD en nu van de SGP. Ik denk dat we daar principieel op een andere manier naar moeten kijken. Dat daar over en weer bepaalde gedachten bij zijn kan ik me voorstellen. Kats is al lang burgemeester, laat hem eerst eens aan het werk gaan."