• Carien Jonker
  • Carien Jonker

Nieuwe brandweerkazerne Elst geopend

ELST Burgemeester Hans van der Pas heeft de nieuwe brandweerkazerne in Elst afgelopen zaterdag geopend. Daarbij waren naast medewerkers van de VRU, de aannemer en omwonenden ook de gebruikers van dit nieuwe pand aanwezig. ,,Brandweerpost Elst heeft lang moeten wachten op een nieuwe kazerne maar het resultaat mag er zijn", aldus de burgemeester.

De nieuwe brandweerpost voldoet volgens de gemeente aan de huidige arbo-eisen en gebruikswensen. Naast nieuwe huisvesting heeft het korps de beschikking over twee nieuwe brandweervoertuigen vanuit de Veiligheidsregio Utrecht.