• Direct omwonenden zien de plannen aan de Slaperdijk niet zitten.

    Aart Aalbers

Krijgt Veenendaal weer een veenderij?

VEENENDAAL Wat gaat het worden? Wandelpaden, akkers, boomgaardjes, verpoosplekken, een fietspad, hagen en heggen, een schaapskooi, theeschenkerij, een uitkijktoren en een nieuw in te richten veenderij, een turfakker die aan vroegere tijden moet herinneren? Allemaal ideeën van zes regionale en Antwerpse bureaus voor de invulling van wat nu nog een agrarisch gebied is tussen de Slaperdijk en de westelijke kant van de bebouwing van Veenendaal.

Gerard van Wijk

Een ontmoetingsplaats ,,waar het heerlijk wandelen en recreëren moet worden met ruimte voor stadslandbouw, de Gilbertgaard. Zo ziet de Stichting Gilbert van Schoonbeke de toekomst voor zich voor dit gebied. Er is een prijsvraag uitgeschreven en vrijdag 13 september wordt bekendgemaakt welk van de zes regionale en Antwerpse bureaus de ontmoetingsplaats vorm mag geven.

De Veenendaalse architect Johan Huibers ziet het wel zitten. ,,De mens ontmoet in dit gebied de natuur en je leert meer over de betekenis daarvan voor jouw gezondheid en welbevinden."

DRAAGVLAK Wat in dit gebied van de grond moet komen zou vernieuwend dienen te zijn in landschappelijke en historische context, een versterking van de ecologische en cultuurhistorische structuren. Dat zijn mooie voornemens. Wethouder Engbert Stroobosscher heeft laten weten dat de gemeente er geen geld in steekt, dat er draagvlak in de omgeving moet zijn en dat belangen van omwonenden afgewogen moeten worden tegen het algemeen belang.

Direct omwonenden zien de plannen niet zitten. Ze zijn tevreden wat er nu is, een stiltegebied waar een boer voer voor zijn vee oogst en zijn mest kwijt kan. De vraag is dus hoe de ontwikkeling verder in de tijd gestalte gaat krijgen. Bijkomend aspect is dat de Stadsakkers, de tuin waar vrijwilligers in Veenendaal-Oost groenten en fruit voor de Voedselbank oogsten, vanwege woningbouw van die plek moet verdwijnen en min of meer in de plannen aan de Slaperdijk is 'ingefietst'. Protesterende omwonenden is al het verwijt gemaakt dat zij als ´kakkers uit West´ de mensen die verantwoordelijk zijn van de Voedselbank groenten en fruit misgunnen. Dat vinden de omwonenden op hun beurt weer flauwekul, de Voedselbank is een prima organisatie, maar waarom de tuin straks op deze plek aan de Slaperdijk? Een omwonende vindt ,,het treurig dat het Gilbertjaar niet leidt tot verbinding en verbroedering maar tot ruzies en Veenendalers tegen elkaar worden opgezet."

Pal voor het zomerreces zijn de omwonenden op het gemeentehuis uitgenodigd om de inzendingen van de prijsvraag te bekijken. Volgende maand zijn deze voor iedereen te zien in De Cultuurfabriek. Wie weet krijgt Veenendaal weer een veenderij, een drassig gebied, stroken land gecombineerd met sloten waar veen wordt gedroogd, turf gewonnen en wellicht hier en daar wat schapen.