• Aart Aalbers

Nieuwbouw op plek Juliahoeve

VEENENDAAL Het college heeft ingestemd met de criteria voor het opstellen en toetsen van plannen voor de locatie Zandheuvelweg 5. Daarvoor is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, dat overeenkomt met eerder gemaakte plannen. Uitgangspunt bij de herontwikkeling is het behouden en versterken van de bestaande houtwallen en de groene uitstraling langs de weg. Na sloop van de vervallen Juliahoeve komt er een boerderij als ankerpunt aan de straat, een 'boerenerf' en er omheen enkele woningen en een gemeenschappelijke kapschuur.