• Foto: Jan Pit/BDU

Nieuwbouw CLV: negen ton

VEENENDAAL Voor in totaal ruim 4,2 miljoen euro kunnen scholen dit jaar nieuw gaan bouwen of het geld gebruiken voor inrichting van de school. Eén jaar geleden zijn de voorzieningen aangevraagd. Van de tien aanvragen zijn er door de gemeente vijf gehonoreerd. Het CLV ontvangt in het kader van het huisvestingsplan onderwijs 902.578 euro voor vervangende nieuwbouw.

Gerard van Wijk

Aanvankelijk wilde het CLV naar een andere locatie dan de huidige aan de Kerkewijk, waar de school (brugklas, Mavo, Havo, Vwo) sinds 1968 is gehuisvest. Maar dat bleek volgens de gemeente (financieel) niet haalbaar. Wel haalbaar is nieuwbouw van één van de vier schoolgebouwen van het CLV. 

NAMEN Het CLV werd als christelijke Ulo in 1923 opgericht. Na de oorlog ging de Ulo over in de Julianaschool en begon de christelijke HBS aan de Markt. In 1949 volgde een verhuizing naar de Tuinstraat en tien jaar later werd de naam omgedoopt in Christelijk Lyceum Veenendaal. 

Het gemeentelijk programma huisvesting 2018 vermeldt dat voor de beoordeling van de aanvragen gebruik wordt gemaakt van prognoses. De (leerlingen)prognoses worden eenmaal in de twee jaar door een extern bureau opgesteld. In samenspraak met de scholen is het integraal huisvestingsplan opgesteld. Behalve prognoses speelt uiteraard de ouderdom en het onderhoud van schoolgebouwen een rol.

,,Naast de gemaakte afspraken in het integraal huisvestingsplan is het door de verminderde inkomsten van de rijksoverheid nog belangrijker geworden om te kijken naar een efficiënt gebruik van de ruimten in de schoolgebouwen. Het bouwen voor leegstand moet waar mogelijk worden voorkomen." Na toestemming van de gemeente kan een schoolbestuur de ruimte verhuren of in medegebruik geven.

EIGEN WIJK Behalve het voorbereidingskrediet voor het CLV voor vervangende nieuwbouw zijn in Veenendaal-West de investeringen voor de nieuwbouw van de Vuurvlinder en de Achtbaan, voor in totaal 3,3 miljoen euro toegekend. Hier komt het eerste lokale integraal kindcentrum (IKC). ,,In het primair onderwijs worden in beginsel geen solitaire basisscholen meer gerealiseerd, maar voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar", aldus het programma huisvesting. Belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van de toekomstige ruimtebehoefte is de wens dat kinderen naar scholen in eigen wijk kunnen gaan. ,,In de huidige situatie komt de behoefte van de school redelijk overeen met die uit de wijk."

Verder is een inrichtingsinvestering voor ´t Speel-Kwartier in Veenendaal-Oost van bijna 20.000 euro toegewezen. Oktober vorig jaar had de school 408 leerlingen. De capaciteit is onvoldoende, voor medegebruik komt De Windroos in aanmerking.