• Archief BDU Media

Nieuw plan voor de Castor

VEENENDAAL Tien jaar nadat de gemeenteraad de bouwontwikkeling aan de Castor voor het eerst besprak ligt er nu een ontwerpbestemmingsplan op tafel.

Gerard van Wijk

De bouw van 66 grondgebonden middeldure vrije sector huurwoningen, met een prijskaartje van ongeveer 950 euro per maand, is voorzien voor dit en volgend jaar. De raad moet eerst nog het bestemmingsplan vaststellen, zegt wethouder Arianne Hollander. ,,Wij vinden dit voor de omwonenden een gunstiger plan.''

Ten aanzien van de oorspronkelijke plannen zijn er wijzigingen aangebracht. Zo was er eerst voorzien in de bouw van 86 woningen, 38 vrije sector huurappartementen en 48 vrije sector koopwoningen. Daar is nu van afgezien. Er wordt ingespeeld op de veranderende woningmarkt, mede ook vanwege de afnemende vraag naar appartementen. ,,De rijksoverheid heeft gemeenten opgeroepen meer te bouwen in de vrije sector huurwoningen en daar voldoen wij met dit plan aan'', aldus de wethouder.

Het komt de gewenste doorstroming ten goede. Wat verder opvalt, is dat de basiskleuren van de te bouwen woningen in het afgelopen decennium zijn veranderd. Waar oorspronkelijk werd gedacht aan wit en grijs is nu als hoofdmateriaal gekozen voor roodbruine baksteen. Dat sluit aan bij de kleuren van woningen in de omgeving en is ook elders in Veenendaal, bijvoorbeeld in Brouwerspoort, aan de orde. Door het vertrek van hoveniersbedrijf Van Ginkel is bouwrijpe grond beschikbaar gekomen aan de Castor.

De plannen voorzien volgens de wethouder in genoeg groen en een vloeiende overgang naar omliggende woongebieden. De bouwplannen aan de Castor hebben een langdurige voorgeschiedenis. Nadat er elf jaar geleden voor het eerst over werd gesproken, werd in latere jaren een gewijzigd stedenbouwkundig plan gemaakt. Medio vorig jaar werd een nieuw plan uit de kast gehaald, dat meer voldoet aan de veranderde omstandigheden en wensen van omwonenden.