• MIES architecten
  • MIES architecten

Nieuw ontwerp voor Stadsstrand; Landjepik stopt

VEENENDAAL Al enkele jaren is het Stadsstrand / Landjepik een succes in het centrum van Veenendaal. Behoud van dit succesvolle Stadsstrand was de insteek van het onderzoek dat in de afgelopen periode is uitgevoerd. Inmiddels is gekozen voor het stadspaviljoen, gepresenteerd door MIES architecten. Ook voor het strand is een definitieve inrichting gemaakt, waarbij gras, strand en spelen terugkomen. Het college stelt de raad voor om een bedrag van 350.000 euro beschikbaar te stellen. De raad zal deze vraag meenemen in de besluitvorming over de begroting. Pas na dit besluit wordt duidelijk of het strand op deze wijze wordt aangepast. Dat meldt de gemeente in een persbericht.

In februari stelde de gemeenteraad de kaders voor de definitieve invulling vast. Nu is door een hiervoor ingerichte klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van omwonenden, ondernemers, Stichting Winkelstad, initiatiefnemers Landjepik en organisatoren van evenementen gekozen voor een plan waarin het strand grotendeels behouden wordt. Het is gelukt om een gedragen ontwerp te realiseren dat (grotendeels) aansluit bij de verschillende belangen en wensen vanuit deze groep.

INRICHTING ,,Er blijft sprake van een bijzonder gebied in het centrum. Het strand blijft (in gewijzigde vorm) behouden en biedt volop mogelijkheden om te recreëren of een kleinschalig evenement bij te wonen. Ook voor kinderen zijn diverse speelvoorzieningen opgenomen. Een deel van de inrichting is flexibel zodat er genoeg ruimte overblijft voor de organisatie van grotere evenementen. In het ontwerp is veel ruimte voor groen. Op deze wijze is een balans gevonden tussen een gezellig gebied voor de momenten dat er geen evenementen worden gehouden en ook genoeg ruimte om ze wel te kunnen organiseren'', aldus de gemeente.

LANDJEPIK STOPT Landjepik heeft de afgelopen jaren veel activiteiten en kleinschalige evenementen georganiseerd. Landjepik, in de persoon van Sanne Heymann, heeft veel werk verzet om met name de kleinschalige activiteiten op het strand mogelijk te maken. Nu heeft Landjepik aangegeven aan het einde van dit seizoen te stoppen. Op het vernieuwde Stadsstrand is straks nog genoeg ruimte om activiteiten en evenementen te blijven organiseren. Vanuit de gemeente wordt dit ondersteund. Nieuwe initiatieven zijn, naast de andere bestaande evenementen, dan ook welkom. Ook blijft het strand een rustplek in het centrum waar vrijblijvend gebruik van kan worden gemaakt.