• Kees Stipplein met Spectrum en Cultuurfabriek

Nieuw: een taalhuis in De Cultuurfabriek

VEENENDAAL Er wordt een taalhuis in het leven geroepen, dat een plek krijgt in De Cultuurfabriek. Er is veel aanbod, formeel en informeel, om mensen die de Nederlandse taal niet of gebrekkig beheersen te ondersteunen. Er is een aanbod voor heel jonge kinderen. Ook is er een taalklas en met de komst van nog meer statushouders komt er waarschijnlijk nog één.

Voor volwassenen zijn er eveneens voorzieningen, voor achttienjarigen en ouder in het kader van de volwasseneducatie en via stichtingen en verenigingen worden velen op weg geholpen. Meer coördinatie en professionalisering is raadzaam, zegt wethouder Nermina Kundic. Daarom wordt met medewerking van de Stichting Lezen en Schrijven een taalhuis opgericht dat wordt gehuisvest in de openbare bibliotheek.

Het taalaanbod is onderwerp van gesprek geworden nadat in de raad een tweetal moties waren aangenomen over dit thema. Dat gebeurde na de overgang van het welzijnswerk van Welzijn Veenendaal naar Veens, waarbij een cursus spreekvaardigheid in buurthuis Panorama sneuvelde.