• Gemeente Veenendaal

Nieuw college Veenendaal is rond

VEENENDAAL Sneller dan menigeen veronderstelde krijgt Veenendaal een nieuw college voor de komende anderhalf jaar. Dat gaat bestaan uit de huidige wethouders van SGP (Marco Verloop), D66 (Nermina Kundic), VVD (Arianne Hollander) en CDA (Marieke Overduin), alsmede een wethouder van ChristenUnie.

Gerard van Wijk

Voor deze laatste partij was Henk van Soest in een eerdere raadsperiode wethouder. Wie de partij ditmaal naar voren schuift is nog niet duidelijk. ChristenUnie neemt in het nieuwe college de plaats in van ProVeenendaal. De vier wethouders verklaarden met hun collega Frits Beckerman niet meer door één deur te kunnen. Hij zou in plaats van bestuurder teveel manager en volksvertegenwoordiger zijn. Daarover zou vanaf het begin, 2,5 jaar geleden, discussie in het college zijn geweest, wat Beckerman overigens tegen sprak.

INFORMATEUR In de vroege ochtend van vrijdag 28 oktober diende het college haar ontslag in. Daarna werd de ChristenUnie, met acht zetels de grootste raadsfractie, gevraagd een informateur te zoeken. Dat werd Bort Koelewijn, burgemeester van Kampen en lid van de ChristenUnie. Die is twee weken aan de slag geweest en heeft in beslotenheid gesprekken gevoerd met alle fractievoorzitters. Hij geeft vrijdagmiddag een toelichting op het informatieproces en licht zijn verslag toe. Welingelichte kringen bevestigen de uitkomst van het informatieproces.

De nieuwe coalitie kan rekenen op de steun van 22 van de 33 raadsleden. In de nasleep van de collegecrisis maakte D66-raadslid Coban bekend dat hij het oneens is met het wegsturen van Beckerman en dat hij als éénmansfractie in de raad doorgaat. Daarmee komt het aantal partijen met drie zetels op vijf: D66, VVD, CDA, ProVeenendaal en Lokaal Veenendaal.

ONGEWENST De partijen die niet behoren tot de coalitie zijn niet onverdeeld gelukkig met de uitkomst van het informatieproces. Zij herinneren eraan dat al na de raadsverkiezingen van 2014 de keuze voor vijf wethouders er alleen een was op grond van politieke overwegingen. Vier wethouders vinden zij voldoende. En zij vinden het ongewenst dat de coalitie in Veenendaal bestaat uit drie confessionele partijen, die bijvoorbeeld de koopzondag niet zien zitten. Overigens staat de tweede koopzondag voor volgende maand op de agenda.

Eerder verklaarde fractievoorzitter Engbert Stroobosscher (ChristenUnie) desgevraagd dat zijn partij uiteraard wel deel wil uitmaken van een nieuw college, maar dat het ,,je ook gegund moet worden." Op de site van zijn partij zegt hij dat het ,,ons doel is om zo snel maar zeker ook zo zorgvuldig mogelijk te komen tot een stabiele coalitie." De formatie hoeft niet lang te duren.