• Royal Mission

Nieuw christelijk opleidingscentrum geopend in Veenendaal

VEENENDAAL Het nieuwe Royal Mission opleidingscentrum is maandag geopend aan De Schutterij 10 in Veenendaal. Het onderwijscentrum is bedoeld voor iedereen die zijn geloof wil verdiepen en actief is in zijn eigen kerk. Bijvoorbeeld in hun werk als kinderwerker, jeugdleider, oudste of leider. 

,,Met deze opening staan we niet alleen stil bij het een bijzondere en wonderlijke proces waarop dit mooie gebouw tot stand is gekomen, maar wordt vooral ook een nieuwe periode gestart voor ons als interkerkelijke vernieuwingsbeweging. We geloven in een herleving van de kerk in Nederland en willen met dit nieuwe opleidingscentrum daar graag onze bijdrage aan leveren" aldus directeur Martin Koornstra. 

KERKLEIDERS Royal Mission bestaat deze week tien jaar lang en is actief in verschillende denominaties. ,,Via onderwijs en inspiratie evenementen wil Royal Mission christenen aanmoedigen hun geloof te verdiepen en hun plek in de kerk weer in te nemen'', aldus Koornstra. ,,De opening stond dan ook in het teken van eenheid en hoop voor de kerk. Een vijftal landelijk bekende kerkleiders (Tom de Wal, Astrid Feddes, Jos Douma, Dick Lagewaard, Willem Ouweneel) uit verschillende generaties en denominaties hielden een korte toespraak waarin ze allen opnieuw benadrukten 'hoe belangrijk de onderlinge eenheid is 'zowel in de generaties als denominaties en dat we naar meer herleving van de kerk mogen verlangen en uitzien'.''

Daarna lieten ze samen met andere aanwezige leiders twaalf duiven de lucht in vliegen ,,om het werk van de Heilige Geest in de kerken van Nederland te symboliseren.'' Tijdens de rondleiding die volgde konden de aanwezigen een indruk krijgen van het werk van Royal Mission in Nederland via speciaal ingerichte sfeerlokalen.

BREDE KERK Het opleidingscentrum (ruim 1800 vierkante meters) is bedoeld om mensen die actief zijn in hun lokale kerk te inspireren, te onderwijzen en te trainen in hun geestelijke groei en voor hun werk in de kerk. Koornstra: ,,De onderwerpen en thema's lopen uiteen van discipelschap tot leiderschap en van Geestesgaven, gebedsgenezing tot het ontwerpen van een visie voor de lokale kerk. Verder worden vanuit dit opleidingscentrum diverse inspiratie- en tiener events in het hele land georganiseerd en zijn er in kader van kerkopbouw speciale kerktrainingstrajecten voor lokale kerkraden.''

SPRINGLEVEND Volgens Koornstra komen er goede tijden aan voor de kerken in Nederland. ,,Hoewel de diverse onderzoeksrapporten en berichten in de media anders doen vermoedden, zijn wij van harte overtuigd dat de kerk van Nederland springlevend is en mogelijk zelfs aan de vooravond staat van een herleving. De vele signalen daarvoor zien wij dagelijks en dit mooie gebouw is daar ook een prachtig voorbeeld van. Royal Mission wil niets liever dan haar steentje bijdragen aan deze herleving en stelt alles beschikbaar om hier samen met anderen organisaties dagelijks werk van te maken.''

De opening wordt zaterdag 22 juni gevierd met een speciale dankdienst.