• Aart Aalbers

Nieuw begin voor buurthuis Panorama

VEENENDAAL Een nieuw begin voor buurthuis Panorama. Met een nieuw team welzijns 'zwaargewichten'. Vandaag is de feestelijke opening van het nieuwe seizoen.

Het gaat ons lukken, zeggen de mensen die Panorama er weer bovenop gaan helpen. Het buurthuis in de wijk Engelenburg werd ruim een half jaar geleden door de burgemeester voor enige weken gesloten. Er was met regelmaat onrust in en om het meest fraaie en energieneutrale buurthuis van Veenendaal. Medewerkers werden bedreigd, een handvol raddraaiers dreigden Panorama min of meer over te nemen. Een buurthuis is er weliswaar voor en door de buurt, maar dit was bepaald niet de bedoeling. Inmiddels is de rust weergekeerd, op wat onbeduidende incidenten na die zich in andere wijken ook wel afspelen. Met dank aan het nieuwe team welzijnswerkers, gepokt en gemazeld in dit niet altijd eenvoudige werkgebied.

ERVARING Mohamed Amessas, wijkcoach jeugd, met veertien jaar ervaring in Gouda en de Schilderswijk, een Haagse zogeheten Vogelaarwijk, met de helft van het aantal inwoners van Veenendaal en drie buurthuizen. Veel grote probleemgezinnen, een hoge werkloosheid en nogal wat huiselijk geweld. Ga er, kortom, maar aanstaan als welzijnswerker. Op rustige toon doceert Amessas hoe hij het daar aanpakte, in een wijk die overigens ten onrechte de landelijke media haalde omdat allochtonen de macht over zouden hebben genomen van het bevoegd gezag. Dat bleek in het geheel niet het geval, maar een eenmaal opgedrukt stempel raak niet zo maar kwijt. Amessas gaat vol vertrouwen aan de slag bij Panorama, hij heeft wel voor hetere vuren gestaan.

Het mag duidelijk zijn, het buurthuis is er voor de wijk, maar het mag niet worden overgenomen door een groepje jongeren, die tegen criminaliteit en drugsgebruik aanschuren en het buurthuis als hun duistere huiskamer gaan beschouwen. ,,Dat moet je meteen duidelijk maken'', zegt Amessas. De terugtredende overheid faciliteert, inwoners moeten het verder zelf invullen. Dat gaat in sommige wijken naar wens, maar niet in een wijk als Engelenburg. Ze hebben een duwtje nodig, weet sociaal beheerder Freddy Smit. Hij brengt in zijn rugzak twintig jaar ervaring mee als hoofd sporthallen in Wageningen en daarna in het welzijnswerk. Een man met veel levenservaring, die goed kan verwoorden welke functie een buurthuis moet vervullen wil het daadwerkelijk een centrale verbindingsrol in een wijk hebben. Wijkcoach Marieke Mes completeert het drietal dat bij Panorama aan het roer staat en vastbesloten is met een keur aan activiteiten die verbindingsrol in te vullen. Zij heeft tien jaar ervaring in het welzijnswerk.

BINDING ,,Het gaat niet vanzelf, mensen moeten gemotiveerd worden. Het moet vanuit hen komen. Wij moeten als team de zaadjes planten en daarna gaan we oogsten. Meer binding vanuit de verschillende culturen in de wijk, dat is het nieuwe beleid. We gaan het verder niet allemaal zelf invullen. We moeten verleiden om in contact te komen met de klagers, met hen in gesprek gaan over hun problemen en wensenen zorgen dat ze mee gaan doen. Je hebt mensen die de weg in de samenleving makkelijk kunnen vinden, maar dat geldt niet voor iedereen. Dan moet dat stap voor stap worden veroverd: wat betekent eigen kracht? Daar wordt door de politiek op gehamerd, maar eigen kracht heeft niet iedereen."

Panorama is vijf jaar geleden geopend. Een gloednieuw gebouw, wellicht te fraai voor de wijk. De mensen lopen mogelijk makkelijker naar binnen in een houten buurthuis dat er al decennialang staat. En de indeling is ook niet praktisch. Niettemin gaat het nieuwe welzijnsteam aan de slag om te zorgen dat de mensen van de Engelenburg 'trots zijn op hun buurthuis en zich mede-eigenaar gaan voelen'. Marieke Mes weet dat dit bij sommigen nu al het geval is. ,,Je hebt mensen die actief zijn binnen het buurthuis. Dat is een levensdoel, daar worden ze blij van." Amessas en Smit weten dat het van belang is om de juiste mensen binnen te halen. ,,Dat is de grootste uitdaging, daarna gaat het vanzelf."

VEEL ACTIVITEIT Veel nieuwe ontwikkelingen. Zoals de op 24 september te openen buurtkamer, een kleinschalige ontmoetingsruimte. Twee dames uit de wijk hebben aangeboden voor deze gelegenheid een barbecue te willen organiseren. Kijk, daar heb je wat aan. De buurt mag planten en schilderijtjes toevoegen om de sfeer in de buurtkamer te verhogen, in de kamer kunnen buurtgenoten praten en ideeën ontwikkelen voor de buurt. Verder is er een informatiepunt, waar organisaties als het Centrum voor Jeugd en Gezin, Abrona, Quarijn en de wijkverpleging spreekuur houden. Er is een win-win-café, waar werkzoekenden en ZZP'ers elkaar kunnen ontmoeten. Panorama maakt deel uit van de 'eerste Veense fotoroute', met foto's van Rettie Lindeman en Jan Klok, met als thema 'mensen'. In het Mama-café kunnen eens per week jonge ouders elkaar ontmoeten en de kindjes kunnen spelen. En er is een ruimte waar ZZP'ers kunnen werken en netwerken, nieuw in een buurthuis met de ambitie om dit bij succes op meerdere plekken in Veenendaal aan te bieden.