Niet meer zwerfafval door nieuw systeem

VEENENDAAL Betalen voor restafval leidt tot beter scheiden van afval en draagt, voor zover na amper één maand te constateren, niet (substan-tieel) bij aan zwerfafval in Veenendaal. Sommige inwoners dachten dat wel op te merken, maar zowel de gemeente als de Stichting Veenendaal Schoon menen dat de situatie in het grootste deel van Veenendaal onveranderd is.

Gerard van Wijk

Volgens een gemeentelijk woordvoerder ligt in een aantal buurten meer afval op straat, met name rond de containers bij hoogbouw. ,,Dit komt vooral door het verkeerd aanbieden van het afval. Daarnaast moeten mensen wennen aan nieuwe inzameldagen en juist het scheiden en aanbieden van het afval. Via wijkgesprekken worden mensen op locaties waar dit nodig is extra geïnformeerd."

,,Consumenten zijn verantwoordelijk voor de rommel in winkelstraten, terwijl ze zelf ook graag in een schoon winkelcentrum komen. Sigarettenpeuken, kauwgomresten, kassabonnen, lege blikjes, papier- en verpakkingsafval ontsieren het straatbeeld", zegt voorzitter Tineke Bette van Veenendaal Schoon. ,,De gemeente is geen stofzuiger die dagelijks door de straten gaat. Mensen die klagen kunnen, in plaats van mailberichten met foto's naar media en de gemeente te sturen, hun tijd beter besteden door het beetje vuil dat ze zien zelf op te ruimen. Er zijn mensen die dat structureel doen en die hebben een afspraak met wijkbeheer dat het verzamelde zwerfvuil wordt afgevoerd. Of ze krijgen een pasje. Er wordt door de gemeente zeker ook meegedacht en waar nodig bijgesteld."

MORSIGE MAAND Bette vraagt zich af of binnen één maand na invoering van het nieuwe afvalsysteem al te constateren valt dat er meer zwerfafval op straat zou liggen. ,,Januari is altijd een morsige maand, met de nieuwjaarstroep. Dit keer is het heel erg meegevallen, er is veel opgeruimd. Ik loop en fiets veel, dus ik zie ook veel. Het is een utopie om te denken dat alles in één keer goed gaat. Mensen worden wel met hun neus op de feiten gedrukt, wie minder restafval aanbiedt, betaalt minder. Het gaat om betrokkenheid en bewustwording."

ZAKGELDPROJECT Bette wijst op de vele initiatieven het hele jaar door om het zwerfafval aan te pakken. Zo loopt er een zogeheten zakgeldproject, waarbij acht scholen structureel een gebied adopteren, meestal een gebied rond de school, dat vrijgehouden wordt van zwerfafval. De scholieren krijgen daar een vergoeding voor. Het Rembrandt College organiseerde een milieuproject over zwerfafval in zes delen van het Franse Gat, Molenbrug en het centrum. Er waren onder andere ook schoonmaakacties van de Johannes Calvijnschool, de Montessorischool Aan de Basis en basisschool De Plantage. Er werden zevenhonderd deelnemers genoteerd voor de landelijke opschoondag. Elke woensdagmorgen gaat een aantal deelnemers uit de dagbesteding van Zideris, locatie molen De Vriendschap, naar het winkelcentrum om de rommel op te ruimen. De gemeente zorgt voor opruimmaterialen, de winkeliersvereniging Scheepjeshof voor veiligheidsjassen. ,,Kortom, er zijn tal van mooie initiatieven", stelt Bette vast.

AANPASSING Twee raadsfracties hebben aandacht gevraagd voor het zwerfafval na invoering van het nieuwe afvalsysteem. De VVD wil meer inspectie op het zwerfafval en Lokaal Veenendaal zegt uit heel Veenendaal signalen te krijgen over rondslingerend afval. Daarbij moet worden aangetekend dat deze partijen tegen invoering van diftar (gedifferentieerde tarieven) waren. De gemeentelijk woordvoerder laat weten dat mensen massaal afval zijn gaan scheiden. Er ligt wel een voorstel om over één maand een aanpassing te doen in de inzameling. De inzamelfrequentie voor PMD-afval (papier, metalen en drankkartons) voor bewoners van hoogbouw wordt verhoogd van eens per twee weken naar wekelijks. Er is nog een aanpassing (dertig liter container in plaats van zestig liter) waardoor bewoners van hoogbouw kleinere hoeveelheden afval kunnen weggooien tegen lagere kosten. ,,Verder voert de gemeente een lik-op-stuk beleid tegen onjuist aangeboden afval, omdat dit zorgt voor zwerfvuil en overlast voor inwoners."