• foto ter illustratie

    'Graag duidelijke bebording'

Niet door de wijk naar het eerste IKC

VEENENDAAL De route naar het eerste integrale kindcentrum (IKC) in Veenendaal wordt dusdanig dat ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen, niet door de wijk rijden. Er wordt gezorgd voor voldoende parkeerplaatsen langs de hoofdrijbaan aan de Wiekslag in West. Tegen de oorspronkelijke opzet waren bezwaren ingediend, waarvan er enkele gegrond zijn verklaard. Zo wordt de eerste verdieping van het schoolgebouw op grotere afstand tot de woningen gesitueerd.

Het fietspad wordt omgelegd. Wethouder Engbert Stroobosscher laat weten dat parkeren weliswaar op een verkeersveilige manier kan, maar dat hij liever ziet dat kinderen of zelf op de fiets naar school komen of op de fiets door hun ouders worden gebracht en gehaald. In het nieuwe schoolgebouw worden de Achtbaan (Wereldkidz) en De Vuurvlinder (SKOVV) gehuisvest. De gemeenteraad heeft financiële middelen ter beschikking en de wethouder verwacht dat met de bouw ,,vrij snel kan worden begonnen."

De bouw van het IKC aan de Stormzwaluw/Boerenzwaluw is aanzienlijk vertraagd. Eind 2016 werd gedacht dat het schoolgebouw eind vorig jaar in gebruik genomen zou kunnen worden. Het IKC West maakt onderdeel uit van het integraal huisvestingsplan onderwijs, waarmee alle schoolbesturen akkoord zijn gegaan. Behalve de twee scholen huisvest het IKC ook een kinderopvangorganisatie die naast kinderopvang ook peuterwerk gaat doen en vroeg- en voorschoolse educatie.