• Archief BDUmedia

Niet alle bomen Dragonderweg worden gekapt

VEENENDAAL Er blijven alsnog 29 bomen aan de Dragonderweg bespaard. Aanvankelijk zouden alle bomen gekapt worden, maar de gemeente komt daar nu op terug, meldt het in een persbericht.

Gemeente Veenendaal gaat de zogenoemde laanvejonging aan de Dragonderweg nu gefaseerd uitvoeren. Hiermee komt zij tegemoet aan de wensen van de omwonenden. Door zowel aan de oostzijde als aan de westzijde een aantal bomen te behouden, blijft het volwassen groene karakter van de wegbeplanting tijdens de laanverjonging behouden.

Aan de oostzijde van de Dragonderweg blijven tien bomen behouden en aan de westzijde negentien bomen. Deze bomen staan enigszins aaneengesloten, waarbij de bomenrij aan de oostzijde eindigt op de plek waar de bomenrij aan de westzijde start. Deze bomen hebben volgens de gemeente een goede tot voldoende levensverwachting. Alle overige bomen worden gekapt en herplant vindt direct plaats waardoor de verjongde laan zich kan ontwikkelen.

Over circa drie tot vijf jaar wordt de Dragonderweg gereconstrueerd. Dan wordt beoordeeld wat de kwaliteit en de toekomstverwachting van de 29 behouden bomen is. Op dat moment wordt besloten of deze bomen al dan niet worden vervangen. De nieuwe laanstructuur heeft zich dan al kunnen ontwikkelen.