• Archief BDUmedia

Negen Koninklijke onderscheidingen in de gemeente Rhenen

RHENEN Burgemeester Hans van der Pas van de gemeente Rhenen heeft woensdagochtend aan negen inwoners van de gemeente een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Acht personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Er was één benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse 'Lintjesregen', bij gelegenheid van de viering van Koningsdag.

Nel Peek-Kalfs en Grietje van der Maas-Visser en Wim Van Roekel, Leo Schoonhoven, Ruud Bor, Johan van Walsem, Adriaan Rodenburg en Jan Visser werden allen onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Tjark Struif Bontkes werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Hans van der Pas belichtte - in het bijzijn van familie en vrienden van de negen gedecoreerden en een groot aantal oud-gedecoreerden - in een persoonlijke toespraak hun bijzondere verdiensten voor hoofdzakelijk de Rhenense samenleving.

NEL PEEK-KALFS Nel Peek-Kalfs (1948) is huisvrouw en was van 1978 tot 1994 vrijwilliger bij de Cuneraschool. Betrokkende verzorgde de administratieve ondersteuning van de directeur, was redactielid van het schoolblad voor ouders en ondersteunde het documentatiecentrum. Vanaf 1984 is zij vrijwilliger bij de St. Cunera geloofsgemeenschap te Rhenen. Betrokkene was redactielid van het kerkblad.

Ook is zij penningmeester van het kerkkoor, bezoekt zij zieken en ouderen en ontvangt nieuwe parochianen. Daarnaast maakt zij de kerk schoon, verzorgt zij koffie, brengt het parochieblad rond en is actief voor de kerk taxi en voor de kindercrèche tijdens de kerkdienst. Daarnaast is zij sinds 2008 vrijwilliger bij de projecten 'Web van Rhenen' (een multicultureel project van honderd vrouwen die samen een wandkleed voor de raadzaal maakten) en 'Verteltas Rhenen'. De 'Verteltas Rhenen' stimuleert ouders van peuters en kleuters met hun kinderen samen te spelen en te lezen.

Decoranda is tevens vrijwilliger bij muziekvereniging 'Ons Genoegen' en bij het Pietenorkest.

GRIETJE VAN DER MAAS-VISSER Grietje van der Maas-Visser (1941) was tot 2006 werkzaam als verpleegkundige. Van 1984 tot 2016 was zij ouderling pastoraat in de Ontmoetingskerk Rhenen. Zij heeft in deze periode in de kerkenraad en in diverse commissies zitting gehad. Zij is ook een tijdlang coördinator van de vrijwillige kosterspool geweest.

Van 1991 tot 2002 was zij als vrijwilliger actief bij de Stichting Vluchtelingenwerk Rhenen. Zij hield zich voornamelijk bezig met het begeleiden van asielzoekers en statushouders bij de inburgering. Daarnaast was zij van 1992 tot 2014 vrijwilliger tijdens de vakantieweken van Hetvakantiebureau.nl van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk.

In de periode 2003 -2009 was mevrouw Van der Maas - Visser voorzitter van de Christelijke Oratoriumvereniging Euphonia.

Van 2005 tot 2015 was zij vrijwilliger bij / voorzitter van de Cliëntenraad van woonzorgcentrum De Tollekamp in Rhenen. Zij is een aantal jaren vertrouwenspersoon geweest. Daarnaast bracht zij één keer in de maand de bewoners naar de kerkdiensten. Als vrijwilliger bezocht zij de bewoners en woonde zij gedachtenismomenten van de bewoners bij.

WIM VAN ROEKEL Wim van Roekel (1941) is werkzaam geweest als vertegenwoordiger en al sinds 1971 vrijwilliger bij en bestuurslid/wedstrijdsecretaris senioren (1975-1991) van Voetbalvereniging VVA Achterberg (voorheen VVA'71). Decorandus verricht diverse werkzaamheden, waaronder het ontvangen en begeleiden van scheidsrechters en het assisteren bij activiteiten. Verder is hij lid van de klusploeg en gastheer in de bestuurskamer.

Vanaf 2004 is de heer Van Roekel ook als vrijwilliger actief bij de Hervormde Gemeente Achterberg. Betrokkene is lid van de activiteitencommissie en bezorger van het kerkblad. Veder draagt hij bij aan het onderhouden van de kerk, verzamelt hij oud papier en haalt hij materiaal op voor de jaarlijkse rommelmarkt.

LEO SCHOONHOVEN Leo Schoonhoven (1941) was van 1978 tot 2000 werkzaam als bedrijfsleider van Sportcentrum ´t Gastland te Rhenen. Hij initieerde vele activiteiten, zoals sportdagen voor scholen, trimgroepen en cursussen Zwemmend Redden voor jongeren. Hij wierf vrijwilligers om deze activiteiten tot een succes te maken.

Daarnaast ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten: In de periode 1969/1998 was hij initiator en Technisch Leider van de Rhenense Reddingsbrigade. Hij organiseerde de trainingen, leidde nieuwe instructeurs op, nam examens af en nam deel aan wedstrijden. Vanaf 1970 is hij vrijwilliger bij het Nationaal Platform Zwembaden. Hij was verantwoordelijk voor de kwaliteits- en veiligheidsborging van het diplomazwemmen in Utrecht, Gelderland en Noord-Holland. Tevens is hij rapporteur, examenofficial en docent.

Van 1996 tot 2000 was hij mede-initiatiefnemer en organisator van de Avondvierdaagse te Rhenen.

Sinds 2008 is decorandus vrijwilliger bij de Historische Vereniging en Oudheidkamer Rhenen e.o. De heer Schoonhoven fungeert als fotograaf en hij beheert de digitale beeldbank. Hij is belast met het digitaliseren van het archief. Verder organiseert hij tentoonstellingen en de wekelijkse soos voor de leden.

RUUD BOR Ruud Bor (1958) is werkzaam bij een Jumbo supermarkt. Al sinds 1977 is hij vrijwilliger bij een hulpkoster (2004-heden) van de gereformeerde gemeente te Rhenen. Hij brengt de zaal in orde en verricht vele hand- en spandiensten. Daarnaast was hij in de periode 1996-2016 bestuurslid van en vrijwilliger bij de SGP, afdeling Rhenen/Achterberg/Elst. Hij was fractie-assistent en organiseerde lezingen. Thans werft hij leden en verricht campagneactiviteiten.

Sinds 2010 is hij coördinator van de collecte van ZOA te Rhenen. (Dit is een christelijke hulpverleningsorganisatie die projecten ontplooit in rampen- en crisisgebieden.) Vanaf 2011 is decorandus bestuurslid van de SGP, afdeling provincie Utrecht. De heer Bor is lid van diverse commissies en werkgroepen en is betrokken bij campagnes. Sinds 2012 is betrokkene vrijwilliger bij de papierinzameling te Rhenen. Hij werft vrijwilligers en bemant de papiervrachtwagen. De opbrengst van het papier komt ten goede aan diverse verenigingen en zorginstellingen.

JOHAN VAN WALSEM Johan van Walsem (1964) is werkzaam bi Rabobank Nederland. Sinds 1991 is hij als vrijwilliger (medeoprichter en secretaris) actief bij het plaatselijk comité Woord en Daad te Elst. Het doel van dit plaatselijk comité is om de wereldwijde armoede te bestrijden vanuit Bijbels perspectief. Betrokkene organiseert en faciliteert verschillende activiteiten en werft hier ook sponsoren voor. In de periode 1992-2006 was hij secretaris en penningmeester van basisschool Het Visnet te Elst. Daarnaast was hij ook bestuurslid voor de Stichting Steunfonds. Vanaf 1999 is hij vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Elst. De heer Van Walsem heeft namens de kerkelijke gemeente zitting gehad in het bestuur van zorginstelling Opella, is lid van het BHV-team, heeft veel bijgedragen aan de nieuwbouw van de kerk, is lid van de bouwcommissie en is sinds 2009 vrijwillig koster. Sinds 2016 is hij vrijwilliger bij het plaatselijke comité van de Gereformeerde Bijbelstichting. Betrokkene is voornamelijk verantwoordelijk voor het werven van donateurs en het beleggen van kerkdiensten in Elst, Achterberg en Rhenen.

ADRIAAN RODENBURG Adriaan Rodenburg (1939) was werkzaam aan de Landbouw Universiteit Wageningen en is sinds 1997 vrijwilliger bij de Wijkgemeente Rond de Cunerakerk van de Protestantse Gemeente Rhenen en de Ontmoetingskerk van de Protestantse Kerk Rhenen. Betrokkene maakt de Cunerakerk en de Ontmoetingskerk schoon, ruimt zwerf- en bladafval op, zorgt voor de afvalcontainers, zorgt ervoor dat bij sneeuw of gladheid de kerkgebouwen bereikbaar zijn en bezorgt de post bij de gemeenteleden.

In de periode 1998-2006 was hij bezorger van de nieuwsbrief voor de driehonderd donateurs van de Stichting Rhenen Helpt Roemenië. Vanaf 2002 is decorandus vrijwilliger bij de Aquatische Research Faciliteit van de Wageningen University en Research. De heer Rodenburg verricht schoonmaakwerkzaamheden die niet door de facilitaire schoonmaakdienst worden gedaan, bijvoorbeeld het schoonmaken van ruiten van aquaria. Bij sneeuwval of gladheid zorgt hij ervoor dat de weg naar de deur van de faciliteit schoongemaakt wordt. Sinds 2006 is hij bezorger van de zondags- en gemeentebrieven voor de Wijkgemeente Rond de Cunerakerk van de Protestante Gemeente Rhenen. Betrokkene bezorgt de brieven bij de leden die door ouderdom of gezondheidsproblemen niet in staat zijn de zondagse erediensten in de kerk bij te wonen.

JAN VISSER Jan Visser (1946) was voorheen werkzaam bij de Rabobank. In de periodes 1974-1978, 1981-1982 en 1982-1986 was decorandus gemeenteraadslid. Vanaf 1982 is hij kerkenraadslid van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Rhenen. Hij was en is diaken, ouderling, scriba, penningmeester en voorzitter van de kerkenraad. Sinds 1982 is hij bestuurslid, vanaf 2002 voorzitter van de Eben-Haëzerschool te Rhenen. Vanaf 1995 is decorandus penningmeester van de Stichting Zuivere Waarheid van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Niet direct benodigde gelden van kerkelijke gemeenten en stichtingen van het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland worden door de stichting in beheer genomen om die vervolgens weer uit te lenen aan kerkelijke gemeenten die gelden nodig hebben voor de nieuwbouw of de verbouw van kerkgebouwen en pastorieën. Dat gebeurt niet alleen in Nederland, maar ook vanuit Canada en Zuid-Afrika komen aanvragen om voor dat doel gelden te lenen.

Daarnaast is de heer Visser sinds 1997 penningmeester van het landelijke Deputaatschap Psychosociale Hulp van de Gereformeerde Gemeente in Nederland. Hij is vanaf 2000 eerste scriba van het Classis Oost van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Vanaf 2008 is betrokkene actief bij het deputaat Kerk en Overheid van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Hij coördineerde onder andere het proces om van alle 45 plaatselijke gemeenten, alsook van de deputaatschappen etc. gegevens op een centrale website te plaatsen.

TJARK STRUIF BONTKES Tjark Struif Bontkes (1945) was werkzaam bij de International Fertilizer Development Company Togo. Van 1985 tot 1985 was hij penningmeester van de Bibliotheek Rhenen. Van 1990 tot 1994 was hij penningmeester van de Tennisclub Rhenen. In de periode 2004-2016 was hij actief geweest als PUM Senior expert ontwikkelingslanden. PUM is een door VNO-NCW opgerichte hulporganisatie die zich richt op armoedebestrijding en het versterken van de economie in ontwikkelingslanden. Decorandus is negen keer afgereisd naar ontwikkelingslanden om met zijn kennis een bijdrage te leveren aan projecten, voornamelijk op het terrein van fruit- en groenteteelt.

Sinds 2004 is hij penningmeester van de Zonnebloem afdeling Rhenen-Achterberg-Elst Hij fungeert daarnaast als begeleider tijdens uitstapjes en verricht hand- en spandiensten.

De heer Struif Bontkes was penningmeester (2006-2008) en voorzitter (2008-2014) van het Rode Kruis, afdeling Rhenen, professionaliseerde de vereniging en zette een computerprogramma om het magazijnbeheer te optimaliseren. Tevens zorgde hij voor de aanschaf van een rolstoelbus.

Decorandus was in de periode 2008-2014 penningmeester van het Anne van der Ban Fonds van de Universiteit Wageningen. Het Fonds biedt financiële ondersteuning aan studenten uit ontwikkelingslanden die een studie aan de Universiteit Wageningen volgen, maar dit niet kunnen bekostigen. Hij professionaliseerde de financiële administratie, ondersteunde de studenten en wierf fondsen.

In 2013 begon hij als vrijwilliger bij Alleman Welzijn te Rhenen, voor onder meer het verlenen van hulp bij het invullen van formulieren en bij vragen over financiële zaken.

Sinds 2013 is decorandus voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein te Rhenen. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders en fungeert als schakel tussen de burgers en de politiek. Daarnaast is hij zeer actief in de Klankbordgroep Chronisch Zieken.

Sinds 2015 (oprichter) en penningmeester van Schuldhulpmaatje Rhenen en eveneens sinds 2015 (medeoprichter) en penningmeester van het Noodhulpfonds Rhenen. Tevens was de heer Struif Bontkes drie jaar voorzitter van de Probusclub te Rhenen.