• Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers

Nederland Paraat 1939-1940 rukt uit

VEENENDAAL Zaterdag marcheerde een troep soldaten van 'Nederland Paraat 1939-1940' het centrum van Veenendaal binnen. Het was is het kader van de Maand van de Geschiedenis. Bij de Cultuurfabriek sloegen de soldaten in historische uniform, bewapening en uitrusting een kampement op. Ook marcheerden ze 'zwaar' bewapend door het winkelcentrum. Zo waren er

soldaten van het in 1922 opgerichte korps wielrijders, van de infanterie en de geneeskundige dienst. De ene soldaat was voor zijn beroep werkzaam bij de Universiteit in Leiden terwijl de ander in het dagelijks leven officier bij de Landmacht is. Militaire historie is hun gezamenlijke interesse. In de Cultuurfabriek gaven zowel de Bibliotheek, de Hist. Ver. Oud Veenendaal als het Museum met rondleidingen en presentaties aandacht aan deze activiteit.