• Henny Jansen

Stikstofuitspraak heeft 'voor heel Veenendaal gevolgen'

VEENENDAAL De uitspraak van de Raad van State over het programma aanpak stikstof (PAS) heeft volgens wethouder Engbert Stroobosscher ,,voor heel Veenendaal gevolgen." De wethouder zei dit tijdens de eerste vergadering van de raadscommissie na het zomerreces.

Gerard van Wijk

Lokaal Veenendaal heeft gevraagd om een verklaring van het college na de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak op 29 mei. Vastgesteld is dat het PAS niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming van activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. ,,Denk ook aan onder andere de aanleg van een nieuwe weg."

RONDWEG OOST Het komt er op neer dat er een streep is gezet door veel plannen waarbij tot nu toe gedacht werd dat bescherming van de natuur en uitbreiding van woongebieden en aanleg van wegen wel samen konden gaan. Voor veel activiteiten in het land kan de uitspraak grote gevolgen hebben. In Veenendaal gaat het bijvoorbeeld om de verbreding van de Rondweg-Oost naar tweemaal twee rijstroken.

Lokaal Veenendaal herinnert eraan dat de stikstofpositie in het Binnenveld te hoog is. Bouw- en andere activiteiten hebben ook een negatieve invloed op natuurgebieden als De Hel en De Blauwe Hel.

VERTRAGING Het gaat echter verder dan de aanleg van een nieuwe weg of uitbreiding van een bestaande weg. Bij het verlenen van omgevingsvergunningen zal moeten worden aangetoond dat er geen negatief stikstofeffect van de activiteiten zal zijn. Er zal volgens de wethouder onderzoek worden gedaan naar zowel nieuwe als lopende projecten. Mogelijk zal soms een aangepaste vergunning nodig zijn. ,,De uitspraak zal in ieder geval wel vertraging opleveren voor wat betreft de lopende vergunningen", aldus Stroobosscher.