In najaar besluit over vuurwerkvrije zones

VEENENDAAL In het najaar neemt Veenendaal een besluit over vuurwerkvrije zones. Eerder sprak de gemeenteraad erover. GroenLinks wilde dat de Tweede Kamer zich zou uitspreken over een algemeen verbod. De rijksoverheid wil gemeenten de bevoegdheid geven een algemeen verbod voor het afsteken van vuurwerk te nemen. Er wordt nu een inventarisatie gemaakt, waarbij Veenendaal ook kijkt naar de besluitvorming in andere gemeenten. Daarna wordt na de zomer een besluit genomen. Een complicerende factor is dat Veenendaal dichtbebouwd is en buiten de wijken weinig grondgebied heeft. Dat maakt het ingewikkelder om tot bepaalde vuurwerkvrije zones te besluiten.