• Joëlle Kelderman

Nadeel op 'product' B&W 436.000 euro

VEENENDAAL De jaarstukken 2016 van de gemeente Veenendaal tonen in het begrotingsprogramma een financieel nadeel op het 'product' burgemeester en wethouders van 436.000 euro. Dat zou voornamelijk worden veroorzaakt door een storting van 349.000 euro in de voorziening pensioenverplichtingen.

,,Jaarlijks wordt aan het einde van het jaar door een externe deskundige een actuele actuariële berekening gemaakt van de toekomstige pensioenverplichtingen. De vorming van een nieuw college in december 2016 heeft geleid tot nieuwe wachtgeldverplichtingen. Hiervoor is een extra storting van 157.000 euro in de voorziening wachtgelden voormalig wethouders gedaan."

In de laatste maanden vorig jaar was er een bestuurscrisis nadat de wethouders hun collega Frits Beckerman de wacht hadden aangezegd. Alle vijf wethouders traden af en vier zittende wethouders vormden met de nieuwe collega Engbert Stroobosscher een nieuw college. Het inkomen van een wethouder bestaat uit een salaris en een kostenvergoeding. De hoogte van het inkomen is mede afhankelijk van de omvang van de gemeente. In Veenendaal, met meer dan zestigduizend inwoners, verdiende een wethouder per 1 januari 2016 een bedrag van 7.479,61, waarna nog een indexering heeft plaatsgevonden en de onkostenvergoeding elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex. Ook is er een eindejaarsuitkering.