• De koopzondag in Veenendaal lijkt goed aan te slaan.

    Alert CrossMedia

Na vijf jaar praten gloort het einde van een marathondiscussie

VEENENDAAL Met tussenpozen wordt in de raadszaal van Veenendaal vijf jaar gesproken over de mogelijkheid en wenselijkheid van een koopzondag. Een absoluut record in de vaderlandse lokale politieke arena wat dit thema betreft. Zo langzamerhand lijkt het einde in zicht te komen van deze marathondiscussie, al weet je het uiteraard nooit.

Gerard van Wijk

Vorige week stond in de raad een initiatiefvoorstel van Lokaal Veenendaal en PvdA op de agenda om over te gaan tot een maandelijkse koopzondag en de supermarkten en bouwmarkten de gelegenheid te geven iedere zondagmiddag de deur te openen. Op voorstel van SGP, ChristenUnie en CDA, alsmede de indieners van het initiatiefvoorstel, komt er nu op woensdag 13 december eerst nog een door de griffie te organiseren zogeheten stadsgesprek. De term is overgenomen uit andere gemeenten en komt in de plaats van de in Veenendaal tot nu toe meer gebruikelijke benaming dialoogavond.

Met dit beperkte uitstel willen Lokaal Veenendaal en PvdA met name het CDA meer tijd geven te komen tot een afgewogen besluit. De achterban van de christen-democraten denkt verschillend over de zondagopenstelling van winkels. Het CDA heeft zich volgens Lokaal Veenendaal en PvdA kwetsbaar opgesteld en wil de verbinding zoeken.

ZOVEELSTE BESLUIT De overige partijen in de raad die voorstander zijn van zondagopenstelling, zien niets in de nu te volgen procedure. Bedoeling is dat na zorgvuldige inspraak en informatie van iedere betrokkene, zowel mondeling als schriftelijk, vlak voor kerst de raad een besluit kan nemen. Het zoveelste besluit weliswaar in al die achterliggende jaren. Alles is langzamerhand wel bekend, alle argumenten voor en tegen zijn uitgewisseld, de standpunten zijn uitgesproken en de barricaden bezet.

Vrijwel niemand verwacht dat in de komende weken nog frisse nieuwe ideeën boven tafel zullen komen. Maar er wordt tijd gewonnen, zowel voor degenen die onvermoeid ijveren voor een zondag waarin iedere Veenendaler mag doen wat hij of zij wil doen, als voor degenen die om principiële redenen tegen zondagopenstelling van winkels zijn. Er is ook het nodige wantrouwen. SGP en ChristenUnie zouden de besluitvorming willen vertragen in de hoop dat van uitstel afstel komt.

ZORGVULDIGE COMMUNICATIE Fractievoorzitter Dick Both van de SGP spreekt dit tegen. ,,Wij hebben zorgen over de snelle totstandkoming van het initiatiefvoorstel, dat grote consequenties heeft voor mensen die in de buurt van supermarkten wonen, niet alleen in het centrum maar ook in de wijken. Het gaat om een zorgvuldige communicatie en participatie. Of je nu voor of tegen de koopzondag bent, het heeft een grote maatschappelijke impact. We moeten inwoners meenemen in het proces naar besluitvorming."

VVD-fractievoorzitter Dylan Lochtenberg daarentegen laat weten dat het ene onderzoek het andere heeft opgevolgd in de loop der jaren en het heeft de samenleving niet verder gebracht wat de helderheid over de toekomst van de zondagopenstelling betreft. 

,,In hoeverre kunt u uw standpunt wijzigen na het stadsgesprek'', vraagt hij aan de SGP. Dat blijkt niet het geval. Evenals de toenmalige fractievoorzitter van de ChristenUnie in de aanloop naar een tienduizenden euro's kostend onderzoek van tevoren aankondigde dat het standpunt niet zou worden gewijzigd. Waarom dan steeds een onderzoek, vragen de voorstanders. ,,Wij willen wel goed luisteren, dat mensen er iets van kunnen vinden, en goed informeren", zegt Both.

Label:

Koopzondag