• Cees van Hal.

    Archief BDUmedia

Na 103 adviezen vertrekt Cees van Hal bij Wmo-forum

VEENENDAAL ,,We hebben geen enkel belang, het gaat om de mensen die het nodig hebben", zegt voorzitter Cees van Hal (69) van het Wmo-forum. Er zijn nogal wat Veenendalers die het nodig hebben, die afhankelijk zijn van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Van Hal heeft er twee termijnen op zitten, tien jaar in totaal, en gaat plaatsmaken voor een opvolger.

Gerard van Wijk

Het is nog niet bekend wie zijn opvolger wordt. Het is niet eenvoudig voor het college iemand te vinden met de kwaliteiten die Van Hal heeft. Het Wmo-forum is een adviesorgaan van het college op het brede terrein van de maatschappelijke ondersteuning. Het forum bestaat uit vertegenwoordigers van een twaalftal cliëntraden, onder wie de cliëntenraad werk en inkomen, het seniorenplatform, het mantelzorgplatform, Annour, de Vrouwenraad, het diaconaal platform, ouderverenigingen kinderen met beperkingen, chronisch zieken en de Jongerenraad.

EIGEN BIJDRAGE ,,Het gaat voor de mensen voor wie wij opkomen om goede voorzieningen een betaalbare prijs", weet Van Hal. Het forum is met name in de afgelopen jaren in de bres gesprongen als de discussie ging om de eigen bijdrage. ,,We hebben nu in Veenendaal een eigen bijdrage op een niveau waar veel gemeenten jaloers op zijn."

Maar de weg daarheen ging bepaald niet makkelijk. ,,Mensen met een laag inkomen betaalden voor schoonmaakondersteuning een té hoge eigen bijdrage. Er zit nog iets scheef: iemand met een inkomen van 20.000 euro betaalt een tientje, iemand die vijf ton per jaar incasseert betaalt ook een tientje. Iedereen kan tenslotte een beroep doen op schoonmaakondersteuning."

SPANNINGSVELD Er is veel bereikt, zegt Van Hal, maar de laatste tien tot twintig procent knelt nog. ,,Bestuurders zeggen wel eens tegen ons dat we toch tachtig procent van de wensen gerealiseerd hebben. Het komt er eigenlijk op neer dat we niet moeten zeuren. Maar die tien tot twintig procent die overblijft en voor wie het nog niet goed geregeld is zijn ook kwetsbare mensen, dat is het spanningsveld tussen de politiek en het Wmo-forum."

,,Het Wmo-forum is geen oppositiepartij. Wij verwerken met goede bedoelingen problemen uit de samenleving in onze adviezen. Dat zijn niet de problemen van een paar mensen, we praten namens een grote groep Veenendalers."

VAKANTIE Vanaf de oprichting in 2007 heeft het forum 103 adviezen uitgebracht, over de meest uiteenlopende kwesties, een hele opgave. Op zijn vakantieadres zat Van Hal menigmaal, tot ongenoegen van zijn vrouw, nog adviezen voor te bereiden voor het college, die pal na de zomer door de raad moesten worden behandeld. Het heeft iets weg van tropenjaren, maar die maakte Van Hal mee in zijn jaren bij de Rabobank, na aanvankelijk zijn werkzame leven te zijn begonnen bij de SKF. 

Het forum is breed samengesteld en vertolkt de ,,gevoelens van de gewone man en vrouw." Er wordt niet op persoonlijke titel advies gegeven. Jaap Pilon, tien jaar geleden wethouder, was de aanslingeraar van het forum. Van Hal heeft in die tien jaar de degens gekruist met drie colleges. Toen hij begon werd algemeen ervaren dat de verzorgingsstaat was doorgeschoten. ,,De slinger is de andere kant opgegaan, maar wij hebben er toe bijgedragen dat de slinger op het goede moment is stopgezet."

PIJN Er werd fors bezuinigd, met de groepen uit de AWBZ is de Wmo complexer geworden. ,,In de Wmo gaat het over mensen, maar ook heel veel over geld. Als de OZB omhoog zou gaan staan sommigen op hun achterste benen, maar als de eigen bijdrage per vier weken van 80 naar 200 euro gaat, wordt dat afgedaan als politieke besluitvorming. Dat heeft me wel pijn gedaan."