Mogelijk weer andere vervoerder voor leerlingenvervoer

VEENENDAAL Mogelijk komt er na de komende zomer weer een andere vervoerder voor het leerlingenvervoer. De huidige overeenkomst die de gemeenten Veenendaal en Rhenen hebben met Willemsen-de Koning loopt in augustus af en automatisch doorgaan met deze vervoerder is juridisch niet mogelijk.

Er komt een Europese aanbesteding voor de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 omdat het om meer dan 207.000 euro gaat, het zogeheten drempelbedrag. Veenendaal heeft een budget van negen ton, Rhenen 450.000 euro.

Vanaf het schooljaar 2018-2019 wil het college het leerlingenvervoer onderbrengen in de volgend jaar op te richten regiecentrale FoodValley, van waaruit in eerste instantie de regiotaxi wordt geregeld. Dit met het oog op een ,,effectieve en efficiënte inzet van vervoersmiddelen."

Een snellere overgang naar de regiecentrale wordt te risicovol geacht. In 2014 heeft de vorige aanbesteding plaatsgevonden. Het leerlingenvervoer werd gegund aan de firma Klomp Groepsvervoer, maar juli vorig jaar gaf Klomp aan ,,niet langer in staat te zijn om de dienstverlening tegen de afgesproken tarieven uit te voeren." De overeenkomst werd door Klomp eenzijdig opgezegd, waarna de gemeente met Willemsen-de Koning snel tot een vergelijk kwam. Deze overeenkomst loopt nu dus in augustus af.