• Lex van Lieshout ANP

Mogelijk meer financiële ruimte voor Volksuniversiteit

VEENENDAAL De mogelijke ondergang van de Volksuniversiteit (VU), eerder dit jaar voor de raad geschetst door de penningmeester, hoeft niet plaats te vinden. Wanneer althans het college komend najaar akkoord gaat met een verdere verbetering van de financiële positie van de VU. Het college heeft de subsidie voor de Volksuniversiteit voor 2015 vastgesteld op 391.201 euro en voor het lopende jaar op 395.664 euro. In deze bedragen zit een extra subsidie van ruim 13.000 euro per jaar in verband met de teruglopende resultaten en balanspositie van de Volksuniversiteit. Deze kan vanuit het beschikbare gemeentelijke subsidiebudget voor cultuur worden gefinancierd.

De Volksuniversiteit heeft voor 2017 een hogere extra subsidie gevraagd van ruim 25.000 euro in plaats van 13.000 euro. Hiervoor is naast de beschikbare 13.000 euro een extra budget van 15.000 voor volgend jaar nodig. ,,Omdat continuïteit een belangrijke pijler van de huidige cultuurnota is heeft het college middels de kadernota 2017 de raad gevraagd dit extra budget beschikbaar te stellen om zodoende het cursusaanbod van de Volksuniversiteit ook in het nieuwe cursusseizoen voldoende te kunnen ondersteunen. Over de definitieve toekenning voor 2017 neemt het college komend najaar een besluit. Bij de nieuw te ontwikkelen visie op cultuur zal door de raad een nadere afweging worden gemaakt."