• Christiaan Abbing: ,,Ik heb er bewust voor gekozen niet te verlengen, ik heb andere ambities. -

    Gemeente Veenendaal

Moeizame zoektocht naar stadsdichter

VEENENDAAL De zoektocht naar een nieuwe stadsdichter, als opvolger van Christiaan Abbing (34), kan wel eens moeizaam worden. Niet voor niets is hem gevraagd aan zijn tweede jaar als dichter van Veenendaal nog een derde vast te knopen. Maar dat doet hij niet. ,,Ik heb er bewust voor gekozen niet te verlengen, ik heb andere ambities”, laat Abbing weten.

Gerard van Wijk

Hij is teamleider en leraar basisonderwijs aan de Plantage. Ja en nee, zegt hij op de vraag of de pro deo functie van stadsdichter een opgave is. ,,De druk om op gezette tijden iets te leveren kan groot zijn. Andere keren komt het vanzelf en staat het binnen een halfuur op papier.”

DRIE JAAR Voorzitter Monica Brouwer van het Kunstplatform, onder wiens paraplu ook de activiteiten van de stadsdichter ressorteren, laat weten dat van de nieuwe stadsdichter wordt verwacht dat hij of zij een verbintenis voor drie jaar aan gaat. ,,Nu is het in principe twee jaar en we denken er over na de termijn met één jaar te verlengen. Twee jaar is wellicht wat kort. Maar de vraag is uiteraard ook hoeveel dichters Veenendaal in de aanbieding heeft.”

KWALITEIT Immers, met wat sinterklaasrijm kunnen velen nog wel overweg, maar echt dichten is andere koek. Dan wordt van de stadsdichter ook nog verwacht dat hij of zij bij bepaalde gelegenheden op komt draven en ,,gedichten op een aansprekende manier over het voetlicht weet te brengen." Er dient een aantoonbare band met Veenendaal te zijn, dat spreekt, terwijl ,,de kwaliteit van de gedichten voorop staat".

BOEKJE ,,Het is leuk, maar we realiseren ons dat het ook een verplichting is en tijd kost. Wij vinden de activiteiten van de stadsdichter een mooie aanvulling op alle andere culturele evenementen. Abbing heeft prachtige gedichten gemaakt. Wanneer hij als stadsdichter weg gaat, begin volgend jaar, wordt er een boekje met zijn gedichten uitgegeven. Eén van die gedichten wordt getoond aan een muur in Veenendaal”, aldus Brouwer.

BRUGGENBOUWER Mats Beek was de eerste stadsdichter in Veenendaal, Joyce Willemse de tweede en Christiaan Abbing de derde. Abbing ziet zich als een bruggenbouwer en vindt dat dit mooi bij Veenendaal past. Het gedicht 'bruggenbouwers' vindt hij symbolisch voor Veenendaal. ,,Ik heb het gemaakt toen er een nieuwe fietsbrug over de Grift in gebruik werd genomen, naast een andere grote brug. Het is de behoefte van Veenendaal om de verbinding te zoeken. Vroeger bestond de gemeente nog uit twee delen.”

Het begin van dat gedicht ('Zoek verbinding, bouw een brug') gaat als volgt:

'Vooruitgang ging hier vliegensvlug

Wie Veenendaal komt binnenrijden

Ziet van haar oorsprong niets terug

Eerst was er veen, toen groene weiden

Twee delen telde Veenendaal

In Gelre één, en één in 't Sticht

Je had toen dus twee soorten mens

De Grift bepaalde steeds de grens.'