• Sander Hardeman

Mix van ideeën wordt uitgewerkt voor Stadsstrand

VEENENDAAL Stenen vormen niet het hart van een stad of dorp, dat doen de mensen die er werken en wonen. Deze oude architectonische wijsheid zal donderdag in de raadsvergadering het hart vormen van de discussie over het Stadsstrand en de vervolmaking van de looproute in het centrum.

Gerard van Wijk

Als het aan wethouder Engbert Stroobosscher ligt wordt het een mix van de voorkeursvariant van het college, het op het laatste moment ingebrachte idee van een twintigtal ondernemers met juwelier Rijk van Manen als woordvoerder en de aangedragen ideeën van architect Johan Huibers en kompanen onder de noemer Groene Waarde. De bij dit idee voorgestelde twee woontorens van 30 meter hoog komen er niet, maar het is iedereen langzamerhand duidelijk dat het behalve stenen toch ook gaat om groen, lucht en beleving.

Driekwart van het Stadsstrand, of enkele vierkante meters meer, blijft behouden. In totaal 2000 vierkante meter. Volgens de kenners blijft het mogelijk dat wat grotere evenementen daar kunnen plaatsvinden. Aan de kant van de Tuinstraat komt bescheiden bebouwing. Over de bescheidenheid wordt nog nader gesproken.

LOOPROUTE Rijk van Manen heeft de Landmark ingebracht, als verbindende schakel tussen Hoofdstraat/Thoomesplein enerzijds en Kees Stipplein/Zwaaiplein anderzijds. Het moet door het hele centrum een aantrekkelijke looproute worden en geen doodlopende looproute en daarvoor heb je halverwege een Landmark nodig, ofwel een opvallend bouwwerk of ander element in het landschap. De ondernemers hebben gedacht aan de terugkeer van de halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw gesloopte watertoren, die overigens aan de Kanaalweg stond. In de watertoren zou horeca een mooie functie kunnen vervullen.

GROENE WAARDE In de raadscommissievergadering toonde de VVD zich gelukkig met het gelopen proces, waaraan tal van betrokken Veenendalers hun medewerking hebben verleend. Het CDA is verrast over de plannen en merkt op dat evenwichtigheid daarin van belang is. ,,We zijn enthousiast over het plan Groene Waarde, het ontwerp toont lef." Ook ProVeenendaal, D66 en GroenLinks tonen zich gecharmeerd van Groene Waarde. Jan Breur (SP) laat weten dat de voorkeursvariant niet is wat de 11.000 ondertekenaars van de petitie voor ogen stond. Die willen behoud van het hele Stadsstrand.

PRIJSVRAAG De wethouder spreekt van een richtinggevend model. Het definitieve plan volgt, na goed overleg. De Landmark ('voor de magnetiserende werking'), een watertoren of iets anders, moet niet te groot worden want dat zit mogelijk grotere evenementen op het Stadsstrand in de weg. De Landmark zit nog niet in de plannen, vraag is wat het gaat kosten, aldus de wethouder. GroenLinks komt met de idee van een architectenprijsvraag, om te zorgen dat er echt iets fraais gaat ontstaan bij de afsluiting van het nieuwe stadsdeel Brouwerspoort. Vijftigduizend euro wil de partij daarvoor reserveren, aan vijf architecten kan gevraagd worden mee te denken. Daar voelt de wethouder wel voor.