• Gemeente Veenendaal

Minister akkoord met ondergronds brengen van hoogspanningslijn

VEENENDAAL De minister is akkoord gegaan met het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen. 

Met dit besluit kunnen zestig gemeenten in ons land de nu nog bovengrondse hoogspanningslijnen gaan verplaatsen. In Veenendaal gaat het om ruim 5 kilometer hoogspanningslijn. Wethouder Engbert Stroobosscher is blij met het besluit: ,,Het voorbereidend onderzoek hebben we al gestart. Begin 2019 verwachten we hier de uitkomst van. Voor de financiering van de circa 5 à 6 miljoen die van ons als gemeente wordt gevraagd, wachten we de precariorechtzaken af." Aansluitend is het aan de gemeenteraad om een definitief besluit te nemen over de verkabeling.

De hoogspanningslijnen staan al lange tijd ter discussie en ook in Veenendaal is er vaak over gesproken. Met de wijziging van de Elektriciteitswet per 1 januari 2019 kan een gemeente netbeheerder TenneT vragen om (delen van) hoogspanningslijnen onder de grond te brengen of te verplaatsen. Daarbij is de gemeente zelf opdrachtgever van het proces.

KOSTENPLAATJE De kosten van het verkabelen zijn meer dan 3 miljoen euro per kilometer. Voorjaar 2018 besloot de ministerraad dat kleine gemeentes (tot 30.000 inwoners) maximaal 15% van de kosten bijdragen. Bij grotere gemeenten, zoals Veenendaal, ligt die bijdrage op 20%. De maximale bijdrage voor lokale overheden werd vastgesteld op 975.000 euro per kilometer te verkabelen tracé.

PLANNING De nieuwe landelijke elektriciteitswet gaat per 1 januari 2019 in. In Veenendaal wordt het voorbereidende onderzoek naar de verkabeling begin 2019 afgerond. De uitkomst van dit onderzoek wordt gedeeld met de inwoners van Veenendaal. Als de uitkomst van de precariorechtzaken bekend is, is het aan de gemeenteraad een besluit te nemen over de eventuele besteding hiervan. Vervolgens neemt de raad een besluit over de verkabeling in Veenendaal. Daarna wordt een definitief ontwerp gemaakt, waarna TenneT de aanbesteding kan starten.