• Archief BDUmedia

Minder Veenendalers in bijstand

VEENENDAAL Het aantal mensen in de bijstand steeg sinds 2010 Veenendaal soms fors. Na acht jaar wordt nu een daling van het bijstandsbestand geconstateerd, van ruwweg 1300 naar 1200. Dit in tegenstelling tot het landelijke beeld, dat met name wordt veroorzaakt door de toename van het aantal asielzoekers als bijstandsgerechtigden.

Gerard van Wijk

De helft van de mensen in de bijstand heeft ,,momenteel geen kansen op werk" en is niet bemiddelbaar. De andere helft is voor het grootste deel (35 procent) ,,op weg naar werk", kansrijk voor plaatsing of in ieder geval werkfit. De gegevens komen uit het plan van aanpak reïntegratie.

REGELGEVING Behalve de komst van asielzoekers heeft de landelijke stijging van het aantal mensen in de bijstand ook te maken met veranderingen in de regelgeving. In Veenendaal hadden gemeenteraad en Rekenkamer eerder nogal wat vragen en opmerkingen bij de effectiviteit en doelmatigheid van de reïntegratiemaatregelen. Volgens het college moet dit ,,niet te eng" worden benaderd. ,,We praten over en met inwoners van Veenendaal. Uiteindelijk spelen we een rol in de persoonlijke ontwikkeling van mensen en hun kansen op de arbeidsmarkt."

De gemeente is een lerende organisatie, waar de werkwijze voortdurend wordt aangepast ,,op wat werkt." Het werk is natuurlijk nooit af, aldus het college, maar in verhouding stromen er in vergelijking met andere gemeenten meer mensen uit naar werk.

BUDGET Er is nu een kentering, maar in de afgelopen jaren steeg het aantal mensen in de bijstand, terwijl het budget daalde. Per bijstandsgerechtigde is gemiddeld 1120 euro beschikbaar. Dat was in 2010 nog 4811 euro. Het participatiebudget voor Veenendaal bedraagt 1,86 miljoen euro. Er is door de gemeente een onderzoeker aan het werk gezet en die heeft een aantal aanbevelingen gedaan om de aanpak van mensen naar betaald werk (nog) beter te begeleiden. Vastgesteld is dat er een kloof is tussen de communicatiemiddelen en de beleving van de bijstandsgerechtigde. In brieven vanuit het gemeentehuis worden veel ´verplichtingen´ opgesomd en ook het woord ´moeten´ komt nogal eens voor. Dat kan vriendelijker.

Er komen nieuwe vragenlijsten en er komt een evaluatie van het afgelegde traject door de klantmanager, samen met de klant ofwel de bijstandsgerechtigde. De Rekenkamer adviseerde het college ,,heldere en concrete doelstellingen te formuleren die daadwerkelijk uitgevoerd worden en waarvan het beoogde effect kan worden gemeten." Het college laat weten bij het plan van aanpak reïntegratie voor de periode 2018-2021 de aanbevelingen uit te voeren.