• Archief BDUmedia

Minder regelgeving in concept bestemmingsplan Woongebieden

VEENENDAAL Het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal wil voor alle woongebieden één nieuw bestemmingsplan maken. De speerpunten bij het conceptplan van het college zijn: minder gedetailleerde en meer uniforme regelgeving en meer ruimte voor de dynamiek in de leefomgeving. Het conceptplan wordt naar verwachting in juni 2018 in de gemeenteraad besproken, nadat er begin 2018 inwonersparticipatie plaats vindt over dit plan.

Wethouder Engbert Stroobosscher: ,,Met de speerpunten uit het conceptplan sorteren we voor op de komende Omgevingswet. Zij kunnen worden vertaald als ruimere bouw- en gebruiksmogelijkheden en aanpassing van de regelgeving in verband met de, al bestaande, mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen. Ook kiezen we voor een uniforme terminologie, aansluitend bij de landelijke wet- en regelgeving." Het gaat om het gebied van de nog geldende woongebieden Noord, West en Zuid en het plan 'Tussen Grift en Spoor'. In oppervlakte betekent dit omstreeks de helft van het Veenendaals grondgebied.

DAKOPBOUWEN Een bijzondere regel is bedacht voor dakopbouwen voor garages en dergelijk aan de zijkant van woningen. In het verleden was de functie van de dakopbouw ook bepalend voor het al dan niet toestaan van de opbouw. Nu zal slechts de uiterlijke verschijningsvorm daarvoor bepalend zijn. De maximale hoogte van een dergelijke opbouw mag maximaal tachtig procent van de hoogte van het hoofdgebouw zijn, met een maximum van 7,5 meter.

GROEN Enkele jaren geleden heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de invulling van de bestemming Groen. Doel van dat besluit is het 'voorkomen van de vergrijzing van groen' ofwel bebouwing of andere ontwikkelingen die afbreuk doen aan een groenvoorziening. Met behoud van dit doel heeft het college voor een andere systematiek gekozen. De handhaving van het groen staat voorop. Als het groen toch moet wijken voor bijvoorbeeld een fietspad of een wegreconstructie, dan zal de groenvoorziening elders gecompenseerd moeten worden.

INSPRAAK Wethouder Stroobosscher: ,,We vinden het als college belangrijk dat nieuwe bouw- en gebruiksregels van met name woonpercelen maatschappelijk gedragen worden. Meer bouw- en gebruiksmogelijkheden op woonpercelen kan voor de één een kans betekenen, terwijl een ander het als een bedreiging van zijn woonklimaat ziet." Daarom zal begin 2018 breed over de nieuwe regels worden gecommuniceerd, komt er een informatiemarkt en krijgen inwoners de gelegenheid hier inhoudelijk over mee te denken en te spreken. Na eventuele aanpassing van het plan zal de raad naar verwachting in juni 2018 een besluit nemen.